VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂMAlbum 1:
Với Chủ Đề: TUYỂN TẬP THÁNH CA DIỄM TUYỆT


Biên tập: Rev. Châu Trọng Ngọc
Hoà Âm & Khối Khí: Quang Đạt - David Dong - Ngọc Vũ
1. Danh Chúa Jesus (TC:16) Tố Hà
2. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào (TC:390) Hagim
3. Jesus kêu goi moi người (TC:160) Mai Thảo
4. Ngày nay Chúa đến thì sao (TC:128) Linh Năng
5. Cung điện bằng ngà (TC:82) Tố Hà
6. Ơn Jesus cao sâu lắm thay (TC:415) Ngọc Luyến - Siu Y Kao
7. Thánh Thay! Thánh Thay! (TC:40) Hagim
8. Tiệc Thánh (TC:400) Bửu Hồng
9. Có con đây hãy sai con (Hồng Sơn) Xuân Trường
10. Halelugia Tạ ơn (Hoàng Phúc) Bích Vân-Hagim
11. Ngài xuống dương trần (An Phước) Trường Lâm
12. Tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời (TC 420) Hagim

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,318
188,480,942