VĂN PHẨM SỐNG NHẠC PHÚC ÂM 1. Bước Chân Con Trở Về
 2. Chúa Sống Trong Tôi
 3. Tình Yêu Diệu Kỳ
 4. Xin Vâng Lời Ngài
 5. Chúa Vì Nhân Thế
 6. Tạ Ơn Chúa Tôi
 7. Lời Con Khẩn Xin
 8. Bên Ðấng Chăn Hiền
 9. Tìm Về Nguồn Sống
 10. Ðưa Con Về Bến An Bình
 11. Có Con Ðây, Hãy Sai Con!
 12. Về Với Cha

Biên Tập & Trình bày: Paul Phước Châu, Pastor
Hòa âm & P. C Sequencer: David Dong
Guitar: Trần. P.A. Dũng
Violon: Hồ Ðăng Hội
Saxophone Alto: Nguyễn Xuân Cảnh
Saxophone tenor: Lưu Anh Dũng
Recording & Mix: Psalm! Music Studio by David Dong
Psalm! Music Copyrights 2002. All Rights reserved
Mailto: psalmmusic@ureach.com
Designed by: Nguyễn Hữu Tú
Sản Xuất & Phát Hành: Paul Phước Châu

Song Book ủng hộ: $5.00
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) ủng hộ: $10.00. Được free shipping ở Hoa Kỳ!
DVD ủng hộ: $15.00 + $ 2.00 Shipping & handing. Canada +$5.00

Liên Lạc Hoặc Order
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
Mục Sư Paul Phước Châu / Châu Hoàng Phúc
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/chaubrothers/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

190,326
188,482,870