Liên Lạc Hoặc Order:
Phương Đài
8155 Mulberry Place
Dublin, California. 94568 USA
Tel. 925-829-3348
Email: bấm vào đây (click here)
Web Site: www.dbForHim.com

Để nghe bài nhạc, quý vị cần tải xuống và cài đặt Windows Media Player 9+. Nếu âm thanh bị ngưng đoạn, xin cứ bấm nút Play. Xin sử dụng modem 14.4 kbps hay nhanh hơn.






37,075
253,308,667


+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.