VUI MỪNG MÃI

Sáng Tác: Phương Đài

  1. God Is Love
  2. Mừng Một Ngày Mới
  3. Vui Mừng Mãi
  4. Công Cha
  5. Chúa Ban Cho Em
  6. Yêu Anh
  7. Ngủ Đi Con
  8. Đừng Quên
  9. My Friends
  10. Guard Our Minds

CD Vocal "Vui Mừng Mãi", Giá ủng hộ: $10.00 USD.
Songs written & performed by Phương Đài
Copyright 2006 Phương Đài NguyễnLiên Lạc Hoặc Order:
Phương Đài
8155 Mulberry Place
Dublin, California. 94568 USA
Tel. 925-829-3348
Email: bấm vào đây (click here)
Web Site: www.dbForHim.com

Để nghe bài nhạc, quý vị cần tải xuống và cài đặt Windows Media Player 9+. Nếu âm thanh bị ngưng đoạn, xin cứ bấm nút Play. Xin sử dụng modem 14.4 kbps hay nhanh hơn.


36,586
240,558,663


+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.