GIAI ĐIỆU THIÊN ĐÀNG


  1. MÙA YÊU THƯƠNG (DVD & Karaoke)

Album 1:
Với Chủ Đề: MÙA YÊU THƯƠNG

  1. Giê-xu ý nghĩa cuộc đời (Bích Hạnh)
  2. Câu chuyện Giáng Sinh (An Khương)
  3. Đinh đong (Bích Hạnh)
  4. Buổi sáng an bình (sáo vổ, Khánh Tường)
  5. Tình Cha (Bích Hạnh)
  6. Tìm Chúa Trong Đêm Giáng Sinh (K' Long Hagim)
  7. Ngài Cứu Chúa tuyệt vời (Bích Hạnh)

E-mail Liên Lạc: Tại Việt Nam * Tại Hoa Kỳ
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


37,023
240,557,756