THANH THỦY


 1. TÌNH CHÚA VẪN CÒN NGUYÊN (VCD)
 2. TÌNH CHÚA VẪN CÒN NGUYÊN
 3. ƠN CHÚA CAO SÂU

Album 1:
Với Chủ Đề: TÌNH CHÚA VẪN CÒN NGUYÊN


Biên tập: Thanh Thuỷ
Hoà Âm & Khối Khí: David Dong
Trình Bày: Nguyễn Duy Ân
Phát hành: Thanh Thuỷ
 1. Tình Chúa vẫn còn nguyên (Đặng Ngọc Quốc)
 2. Ngôi Lời (Thành Tâm)
 3. Con Đường Chúa Đã Đi Qua
 4. Tình thương giáng thế (lời việt Nguyễn Hữu Ái)
 5. Ngài cứu tôi (Nhạc ngoại quốc)
 6. Bài ca cảm tạ (Đặng Minh Trí)
 7. Từ Nguyên Thuỷ (Thành Tâm)
 8. Ước mơ đời tôi là một giai khúc (Vũ Đức Nghiêm)
 9. Lời Nguyện cầu (Đặng Ngọc Quốc)
 10. Nguồn trông cậy muôn đời (Trần quốc Bảo)
 11. Ca vang dâng Chúa (Nhạc ngoại quốc)
 12. Chúa (Nhạc ngoại quốc)

VCD ủng hộ: $15.00.
CD nhạc và lời (vocal) ủng hộ: $10.00.
Được free shipping ở Hoa Kỳ!

Liên Lạc Hoặc Order
Thủy Nguyễn
136 Farrelly Drvie
San Leandro, CA 94577
Tel. (510) 430-1864
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/thanhthuy/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


35,720
259,083,677