Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 3 | Bài 5 >> | Hướng Dẫn

Bài 4

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (phần 2)

Niềm Tin Về Chúa Giê-xu

Phần thứ hai của Bài Tín Điều Các Sứ Đồ như sau: "Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết."

Đây là phần nói lên niềm tin đối với Chúa Cứu Thế và những điều Ngài đã làm để cứu loài người.

Tôi tin Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu là ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. "Giê-xu" là tên của Chúa, phiên âm từ chữ Iesous trong tiếng Hy-lạp. Chữ này trong tiếng Do-thái là Yehowshuwa, bản Kinh Thánh tiếng Việt phiên âm là Giô-suê hay Giê-hô-sua. Tất cả những chữ này đều có nghĩa là "sự cứu rỗi của Chúa Hằng Hữu." Tên Chúa Giê-xu cho thấy Chúa là "Đấng Cứu Rỗi" (Ma-thi-ơ 1:21).

Từ ngữ "Christ" phiên âm từ chữ christos trong tiếng Hy-lạp. Chữ này dịch từ chữ mashiyach trong tiếng Do-thái, nghĩa là "người được xức dầu" (xức dầu là một nghi lễ truyền chức cho người sắp đảm nhiệm một trọng trách và xác nhận sự bổ nhiệm thiêng liêng của Thiên Chúa). Đối với người Do-thái, danh từ "Christ" chỉ về Chúa Cứu Thế hay Vị Cứu Tinh từ trời.

Khi nói, "Tôi tin Giê-xu Christ," chúng ta xác nhận hai điều: (1) Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi nhân loại. (2) Ngài là Đấng từ trời đến.

Là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời

"Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời" nghĩa là người Con duy nhất của Đức Chúa Trời, không có một nhân vật nào khác giống như Ngài. Trong ngôn ngữ Do-thái, thành ngữ "Con của Đức Chúa Trời" có nghĩa là từ Đức Chúa Trời đến và chính là Đức Chúa Trời; hay nói dễ hiểu hơn, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người.

Khi nói, "Tôi tin Giê-xu là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời," chúng ta xác nhận Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến, Ngài phán dạy và thi hành mọi việc với quyền của Đức Chúa Trời và theo ý Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể hiểu câu tuyên xưng trên như sau: Tôi Đức Chúa Trời đã đến với loài người qua Chúa Giê-xu, để phán dạy và bày tỏ tình yêu của Ngài đối với loài người, ngoài Ngài không có người nào khác.

Và Chúa chúng ta

"Chúa" nghĩa là Đấng làm Chủ. Khi gọi Chúa Giê-xu là Chúa, chúng ta công nhận Ngài có chủ quyền tuyệt đối trên đời sống chúng ta. Nói khác đi, Chúa có quyền quản trị và hướng dẫn mọi sinh hoạt trong cuộc sống chúng ta. Ngài là Chủ, chúng ta chỉ là tôi tớ phục vụ Ngài.

Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri

Sau khi mô tả Chúa Giê-xu là Người Con Duy Nhất của Đức Chúa Trời, bài Tín Điều Các Sứ Đồ cho biết Ngài cũng thật là một người. Tuy nhiên Ngài không phải là con người được tạo dựng do sự kết hợp giữa nam và nữ như chúng ta, nhưng Ngài đã "được thai dựng bởi Thánh Linh," nghĩa là Ngài đã được đặt vào lòng trinh nữ Ma-ri qua phép lạ và quyền năng của Đức Thánh Linh (Lu-ca 1:35). Vì thế, tuy sinh ra như mọi người, nhưng Chúa Giê-xu không có bản tính tội lỗi và không phạm tội.

Khi nói, "Tôi tin Giê-xu Christ... được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri," là chúng ta tin vào bản chất thánh khiết, vô tội của Chúa Giê-xu và tin phép lạ mầu nhiệm trong sự giáng sinh của Ngài. Phép lạ đó chứng tỏ Chúa Giê-xu thật là Đức Chúa Trời nhưng cũng thật là người, một con người hoàn toàn.

Chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát

Đây là câu nói về vụ án xử Chúa Giê-xu cùng những khổ nạn Ngài phải chịu lúc ra trước tòa án của tổng đốc Phi-lát, vị quan La-mã cai trị Palestine trong thời ấy. Theo các sách Phúc Âm ghi lại, lúc bị giải đến công đường của Phi-lát, Chúa Giê-xu đã bị đánh bằng roi da, bị vả vào mặt, phải đội mão triều bằng gai và bị chế nhạo là một ông vua giả hiệu. Tuy Phi-lát không tìm thấy Chúa Giê-xu có tội lỗi gì, nhưng cuối cùng, vì áp lực của người Do-thái, ông đã tuyên án tử hình và giao Chúa cho người Do-thái đem ra pháp trường hành hình (Giăng 19:1-3, 16-18).

Khi đọc lên câu này, chúng ta bày tỏ lòng tin rằng Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời đã đến làm người và chịu khổ nhục để cứu người. Chúng ta tin Ngài là một nhân vật có thật trong lịch sử, Ngài sống trong thời Do-thái bị La-mã cai trị và Ngài đã bị một vị quan La-mã tên là Phi-lát tuyên án tử hình.

Bị đóng đinh trên thập tự giá

Dưới thời đế quốc La-mã, những người phạm tội nặng thường bị xử tử bằng cách đóng đinh vào cây gỗ. Người ta dùng hai thanh gỗ lớn, ghép lại thành hình chữ thập rồi lấy đinh đóng tay và chân tử tội vào, sau đó dựng cây gỗ đứng lên để tội nhân bị treo giữa trời. Đây là một hình phạt rất dã man, vì tội nhân phải chịu đau đớn trong từng hơi thở, suốt nhiều tiếng đồng hồ, có khi một vài ngày sau mới chết. Chúa Giê-xu vô tội, nhưng vì tội của nhân loại, Ngài đã phải chịu cái chết đau đớn và nhục nhã của một người có tội (Giăng 19:17-24).

Khi nói, "Tôi tin Giê-xu Christ... bị đóng đinh trên thập tự giá," là chúng ta muốn nói rằng: Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vì tội của tôi, chấp nhận cái chết đau đớn và nhục nhã nhất, để tôi được tha thứ và được sống.

Chịu chết và chôn

Sau khi bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đã chết. Ngài chết thật chứ không phải chỉ ngất đi một lúc rồi tỉnh lại như chủ trương của một số người. Thánh Kinh cho biết bọn lính đánh gãy ống chân hai tên tù bị đóng đinh cùng với Chúa Giê-xu, nhưng không đánh gãy chân Ngài vì khi đến gần, thấy Ngài đã chết rồi (Giăng 19:33). Hơn nữa, Chúa Giê-xu không những chết nhưng cũng được chôn trong mộ như bao người khác. Người Do-thái thời đó chôn người chết trong những hang đá lớn. Chúa Giê-xu cũng được chôn trong hang đá, nhưng Ngài là một hang đá mới, chưa có xác chết nào trong đó. Khi thi hài Chúa đã được đặt trong mộ, người ta đã dùng một tảng đá lớn chận cửa mộ lại (Mác 15:46) và đặt một toán lính canh gác để không ai lấy trộm xác Chúa (Ma-thi-ơ 27:66).

Khi nói, "Tôi tin Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn," chúng ta bày tỏ lòng tin rằng Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đã thật sự chịu chết vì tội lỗi của mọi người, trong đó có tôi.

Ngài xuống âm phủ

Âm phủ là danh từ chỉ nơi người chết ở. Chúa Giê-xu "xuống âm phủ" có nghĩa là Ngài đã thật sự chết và đã đi vào nơi dành cho người chết. Tuy nhiên, Thánh Kinh cho biết Chúa Giê-xu xuống âm phủ không phải để chịu hình phạt nhưng để loan báo cho mọi người biết Ngài đã chiến thắng tội lỗi (I Phi-e-rơ 3:18,19).

Khi nói, " Ngài xuống âm phủ," chúng ta xác nhận một lần nữa rằng Chúa Cứu Thế đã thật sự chịu chết để chuộc tội cho loài người.

Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại

Thánh Kinh cho biết Chúa Giê-xu chết vào ngày thứ Sáu trong tuần (Mác 15:42), nhưng Ngài đã sống lại vào sáng Chúa Nhật sau đó (Ma-thi-ơ 28:1); đúng như Ngài đã nói trước rằng, Ngài sẽ chịu chết nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại (Lu-ca 24:1-8).

Khi đọc lên câu này, chúng ta bày tỏ lòng tin vào sự kiện Chúa Giê-xu sống lại. Vì tội của loài người Chúa phải hy sinh tính mạng nhưng Ngài đã sống lại vinh quang, dù có tảng đá lớn ngăn cửa mộ và dù có toán lính canh gác cẩn mật.

Chúa Giê-xu sống lại chứng tỏ:

–Ngài là Con của Đức Chúa Trời.

–Lời Ngài dạy là chân lý.

–Sự hy sinh của Ngài được Đức Chúa Cha chấp nhận, nên ai tin Ngài sẽ được tha tội và được cứu.

–Ngài đã sống lại nên người nào tin Ngài cũng sẽ sống lại và được sự sống đời đời.

Ngài thăng thiên

Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu ở lại trần gian thêm bốn mươi ngày, để cho các môn đệ và mọi người thấy Ngài đã thật sự sống lại. Trong thời gian này, Chúa dạy các môn đệ nhiều điều quan trọng về tương lai và ban cho họ những lời dặn dò cuối cùng. Sau đó, Chúa đã ngự về trời trước sự chứng kiến của các môn đệ và một số người (Công vụ 1:3,9-11). Dựa vào lời Thánh Kinh, chúng ta tin về sự thăng thiên của Chúa như sau:

–Chúa Giê-xu đã ngự về trời rõ ràng, trước mắt mọi người. Một ngày kia Ngài cũng sẽ trở lại trần gian giống như vậy (Công vụ 1:9-11).

–Chúa Giê-xu về trời để Chúa Thánh Linh đến an ủi và hướng dẫn chúng ta đến với chân lý (Giăng 16:7-13).

Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha

Hiện nay Chúa Giê-xu đang ở trên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Thành ngữ "ngồi bên hữu" mô tả địa vị quan trọng của Ngài trên thiên đàng. Khi đọc lên câu này, chúng ta bày tỏ lòng tin rằng tuy ở trên trời nhưng Chúa rất gần chúng ta, vì Ngài đang:

–Cùng với Đức Chúa Cha cai quản vũ trụ (Ê-phê-sô 1:17-21).

–Quản trị và bảo vệ Hội Thánh (Ê-phê-sô 1:22,23).

–Cầu nguyện cho chúng ta là những người đã tin Ngài (I Giăng 2:1; Rô-ma 8:34).

Khi nói Chúa Giê-xu đang "ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha," chúng ta thật tâm tin rằng Chúa đang cầm quyền trên vũ trụ và đang kiểm soát mọi việc xảy ra trên trần gian. Ngài nhìn thấy tất cả những điều xảy ra trong đời tôi và Ngài đang cầu nguyện cho tôi để tôi có thể thắng tội lỗi và giữ vững niềm tin.

Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết

Câu này nói lên hai giáo lý quan trọng:

(1) Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian.

(2) Chúa Giê-xu sẽ xét xử mọi người.

"Từ đó" nghĩa là từ bên hữu Đức Chúa Trời hoặc từ lúc về trời. Sau khi về trời và ngự bên hữu Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian trong vinh quang và tất cả mọi người đều sẽ trông thấy (Công vụ 1:11; Khải Huyền 1:7). Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại vì Ngài hứa : "Ta đi, chuẩn bị chỗ ở cho các con. Khi chuẩn bị xong , ta sẽ trở lại đón các con về với ta" (Giăng 14:2-3, Bản Diễn Ý).

Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đoán xét người sống và người chết. Trong ngày cuối cùng, tất cả người chết sẽ sống lại. Người không tin Chúa phải đến trước tòa án của Chúa để lãnh hình phạt, vì tên họ không được ghi trong quyển sách sự sống (Khải Huyền 20:11-15). Người tin Chúa sẽ đến gặp Chúa, tường trình những việc đã làm và nhận phần thưởng (Khải Huyền 22:12).

Khi đọc câu này, chúng ta bày tỏ lòng tin vào sự công minh của Chúa. Khi tin Chúa, chúng ta được tha tội và được cứu khỏi hình phạt nơi địa ngục. Tuy nhiên, chúng ta cũng hết lòng sống cho Chúa để khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Ngài ban thưởng.

Tóm lại, phần thứ hai của Bài Tín Điều Các Sứ Đồ nói lên niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể tóm tắt niềm tin ấy như sau:

Tôi tin Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời. Qua phép lạ của Chúa Thánh Linh, Ngài đã đến trần gian trong thân xác con người. Ngài đến để chịu chết vì tội của tôi nhưng Ngài đã sống lại để ban cho tôi sự sống vĩnh cửu. Một ngày kia, Ngài sẽ trở lại đoán xét thế gian và làm Vua mãi mãi.

BÀI TẬP ÔN 4

1. Khi nói, "Tôi tin Giê-xu Christ," chúng ta xác nhận hai điều:

(1) __________________________________________

(2) __________________________________________

2. Khi gọi Chúa Giê-xu là "Chúa," chúng ta công nhận Ngài có ______________________________ trên đời sống chúng ta.

3. Chúa Giê-xu sinh ra như mọi người nhưng Chúa không có bản tính ___________________ và không __________________.

4. Giê-xu sống lại chứng tỏ:

(1) __________________________________________

(2) __________________________________________

(3) __________________________________________

(4) __________________________________________

5. Một ngày kia, Chúa Giê-xu sẽ trở lại __________ thế gian và _____________ mãi mãi.