Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 13 | Bài 15 >> | Hướng Dẫn

Bài 14

THẮNG THẾ GIAN

I GIĂNG 5:1-5

 

Chúng ta đã học gần hết sách I Giăng. Hôm nay chúng ta học đoạn 5. Ðoạn này cũng nhắc lại về việc vâng theo những điều răn của Chúa. Xin chúng ta đọc I Giăng 5:1-5

1 Ai tin Ðức Chúa Giê-xu là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

2 Chúng ta biết mình yêu con cái Ðức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Ðức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài.

3 Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

4 vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời hay sao?

1. Thế gian làm điều răn của Chúa thành nặng nề

Khi đo lường lòng yêu Chúa của chúng ta, chúng ta không so sánh với người khác. Giăng nói lại ở đây là, nếu yêu Chúa, chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài, tức là làm theo tất cả mọi điều răn trong Kinh thánh, không chỉ tám trong mười điều. Và chúng ta phải theo những điều răn đó luôn luôn, không phải là chỉ khi ở nhà thờ, hay khi có mục sư. Hơn nữa, chúng ta phải theo những điều răn của Chúa một cách vui mừng, không vì sợ hãi hay miễn cưỡng.

Khi không làm được tất cả mọi điều răn của Chúa luôn luôn, một cách vui mừng, mình phải tự hỏi tại sao. Câu trả lời là vì chúng ta chưa thắng được thế gian, “4. vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.”

Thế thì “thế gian” là gì mà chúng ta phải thắng nó? Chúng ta đã thấy chữ này rồi, khi Giăng dạy chúng ta “chớ yêu thế gian” trong I Giăng 2:15. Chúng ta phải hiểu thế gian không phải là con người. Chúa nói trong Giăng 3:16 “Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian.” Phạm Duy viết trong một bài hát, “Kẻ thù ta không phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai?” Ở đây, thế gian là tất cả những gì ngăn cản chúng ta đến gần với Chúa, bao gồm những suy nghĩ, những nhân sinh quan ngăn cách chúng ta với Chúa. Thế gian có thể ở ngoài, hay ở trong chúng ta. Nếu những học sinh trung học cứ khoe với nhau là mình đã làm tình được bao nhiêu cô gái trong trường, thì rất khó cho một em nào tin Chúa giữ được điều răn “chớ phạm tội tà dâm.” Nếu người ta chỉ trọng những người có tiền, thì rất khó cho một người tín đồ làm việc một cách có lương tâm, chịu sự mất mát thiệt thòi. Nếu thế gian dung thứ, khuyến khích tà đạo, vì “đạo nào cũng tốt,” thì rất khó cho một tín đồ khẳng định rằng Chúa Giê-xu là con đường duy nhất lên đến Thiên đàng. Quan trọng hơn, thế gian cũng ở trong lòng chúng ta, đặc biệt là trong sự tự cao, kiêu hãnh của mình. Nếu thế gian khuyến khích tự do tình dục, và lòng mình cũng muốn thoả mãn sự ham muốn đó, thì mình theo thế gian. Nếu thế gian trọng người giàu, và lòng mình muốn có tiền hơn người khác, thì mình gian lận. Ðôi khi thế gian nằm trong sự lười biếng của mình nữa, khi mình không muốn cố gắng vâng giữ lời Chúa.

2. Chúa đã thắng thế gian

Thế gian làm những điều răn của Chúa thành nặng nề, và làm chúng ta cảm thấy khó vâng giữ chúng. Nhưng tôi có một tin mừng, Chúa Giê-xu nói trong Tin lành Giăng 16:33, “Hãy cứ vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi.” Chúa Giê-xu đã thắng tất cả những quyền lực ngăn cản chúng ta vâng theo các điều răn của Ngài. Khi còn ở trên dương thế, Chúa đã thắng tất cả những sự cám dỗ của Ma quỷ. Sau khi chết trên thập tự giá, và sống lại, Ngài đã hoàn toàn chiến thắng thế gian.

Vì đã thắng thế gian, Chúa vô hiệu hóa những cản trở của thế gian, và làm “3. điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” Trong Ma-thi-ơ 11:28 Ngài cũng nói, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

3. Chúng ta cũng thắng thế gian

a. Ðiều gì giúp chúng ta thắng thế gian?

Có ba câu hỏi ở đây: thứ nhất, điều gì giúp chúng ta thắng thế gian; thứ hai, tại sao chúng ta thắng thế gian; và thứ ba, cách nào để chúng ta thắng thế gian. Ðối với câu hỏi thứ nhất, Giăng nói, “4. sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. 5 Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Giê-xu là Con Ðức Chúa Trời hay sao?” Ðể thắng thế gian, trước hết chúng ta phải có đức tin nơi Ðức Chúa Trời. Ðức tin ở đây không phải là chỉ nói đến việc học Kinh thánh trong đầu, nhưng cũng nói đến tấm lòng chúng ta nữa. Phải thay đổi hoàn toàn con người, thì chúng ta mới có thể thắng được thế gian. Sự thay đổi này có thể được diễn tả bằng chữ “tái sanh.” Câu 4, “Hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian.” Trở lại câu chuyện quen thuộc trong Tin lành Giăng đoạn ba, khi nói chuyện với Ni-cô-đem, “Ðức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể nào thấy được nước Ðức Chúa Trời.” Như tôi nói khi nãy, chính thế gian ở trong lòng chúng ta là thế gian nguy hiểm nhất, cản trở chúng ta vâng theo điều răn của Chúa nhiều nhất. Vì thế, chỉ khi hoàn toàn được tái sanh, chúng ta mới có thể bắt đầu chiến thắng thế gian.

b.Tại sao chúng ta thắng thế gian?

Tại sao như vậy? Tôi xin đưa ra ba lý do. Thứ nhất, chỉ khi có sự tái sanh, chúng ta mới có thể bước từ nơi tối tăm sang ánh sáng của Chúa; và chỉ lúc đó, chúng ta mới thấy được bản tính của Chúa, và phản chiếu một phần nào bản tính đó trong việc vâng giữ điều răn của Ngài.

Giáng sinh tới rồi. Hôm qua tôi đi tìm một món quà để tặng mỗi người trong Hội thánh này. Sau bao nhiêu tiệm, tôi tìm được một món quà rất thích hợp với bài giảng ngày hôm nay, và với mùa Giáng Sinh. Món quà đó là một con chiên nhỏ, làm bằng chất liệu có thể tỏa sáng trong bóng đêm. Tắt đèn, chúng ta thấy hình ảnh của con chiên mờ mờ, xanh xanh. Tại sao nó có thể tỏa ánh sáng như vậy? Vì trước đó, có lần nó được ở giữa ánh sáng, và nhờ thế có thể hấp thụ được năng lượng từ ánh sáng. Trên mỗi con chiên, tôi ghi chữ Ma-thi-ơ 5:16, nhắc đến câu “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Phải ở trong ánh sáng của Chúa trước, hấp thụ năng lượng từ đó, chúng ta mới có thể tỏa được ánh sáng trong nơi tối tăm. Ðồng ý là con chiên chỉ có thể tỏa một ánh sáng rất mù mờ trong đêm tối, không như một ngọn đèn. Nhưng đó là chúng ta, chỉ mong được tỏa một ánh sáng mù mờ giữa một xã hội tăm tối.

Lý do thứ hai tại sao chúng ta có thể chiến thắng được thế gian là khi tin Chúa và có sự tái sanh, chúng ta biết Chúa yêu chúng ta. Nếu tin Chúa đã chết cho chúng ta trên thập tự giá, thì chúng ta biết tất cả những điều răn của Ngài là tốt lành cho chúng ta. Còn nhỏ, khi cha mẹ cấm mình làm chuyện này, bảo mình làm điều kia, thì mình bực lắm, không muốn làm. Nhưng khi lớn khôn, nhớ lại những điều cha mẹ dạy ngày xưa, mình mới biết là cha mẹ thương mình, muốn điều tốt lành cho mình.

Người ta thường nói đến cái giá mình phải trả khi theo Chúa, nhưng ít người nói đến cái giá mình phải trả khi không theo Chúa. Không theo Chúa, mình phải trả một giá đắt hơn bội phần. Chẳng hạn như ngoài đời người ta khuyến khích tự do tình dục. Người lựa chọn sự tự do này có thể phải trả một giá thật đắt về sau. Có nhiều em 15 và 17 tuổi phải bỏ học vì mang thai; bị thiệt thòi, mất mát, với cả một tương lai suy sụp, khiến cả đời không ngóc đầu lên nổi. Nhưng người có Chúa biết tuân theo điều răn của Chúa, vì biết Chúa yêu mình, và lời răn của Ngài có lợi ích dài lâu. Thi Thiên 19:7-11, “Luật pháp của Ðức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Ðức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Ðức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Ðiều răn của Ðức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Ðức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.”

Lý do thứ ba là, tin Chúa rồi, chúng ta thành yêu Chúa, và vì thế có thể làm theo điều răn của Chúa cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Những người ngồi đây ai cũng có lần biết yêu, và khi yêu mình làm tất cả mọi điều người yêu muốn, mà không nề hà chi hết. Có một nhà thờ ở cạnh một con đường lớn, thành ra lâu lâu vẫn có người đến xin tiền vị mục sư trong đó. Bữa nọ cũng có một người tới xin tiền, rồi cầm tiền ra đi, không một lời cám ơn. Sau vài bước, ông còn quay lại nói với vị mục sư, “À, đừng chờ tôi cám ơn ông. Tôi không cám ơn với ông đâu, vì ông không thích cho tôi tiền. Sở dĩ ông cho là vì Thượng Ðế của ông muốn ông cho.” Ông mục sư giận lắm. Nhưng nghĩ lại, ông thấy đúng như vậy. Ông cho người đó tiền không phải vì ông muốn làm, nhưng vì ông yêu Chúa, và Chúa muốn ông làm.

c. Cách nào để chúng ta thắng thế gian?

Nói thì dễ, nhưng nhìn lại mình, chúng ta thấy, mặc dầu biết mình tin Chúa, biết mình có sự cứu rỗi, sự tái sanh, biết mình yêu Chúa, và biết Chúa yêu mình, nhưng nhiều khi mình vẫn không làm được điều Chúa muốn mình làm. Vì thế câu hỏi thứ ba là làm sao chúng ta có thể tuân theo lời răn của Chúa.

Nếu đi xem xiếc, xin quý vị để ý đến những con voi. Phần nhiều, những con voi to lớn này bị cột vào một cái cọc nhỏ, bằng một sợi dây thật mỏng manh. Nhưng chúng không tìm cách chạy đi đâu hết. Tại sao vậy? Vì lúc con voi còn nhỏ, người ta đã cột nó như vậy. Nó có lần cố gắng chạy trốn, nhưng không được, vì còn quá yếu. Bây giờ, lớn lên, dầu có dư sức để bứng cột, nó vẫn nhớ đến những thất bại thuở trước, nên không buồn cố gắng thêm một lần nữa! Chúng ta giống hệt những con voi đó. Chúa đã thắng thế gian, và Ngài nói là chúng ta có thể thắng thế gian, nhưng chúng ta không nghĩ là mình có thể thắng thế gian, vì một vài thất bại trước kia.

Tờ Newsweek năm 1974 kể lại một câu chuyện của một người trung úy Nhật tên Hiroo Onada. Vào thế chiến thứ hai, ông được gởi qua Phi Luật Tân chiến đấu. Mãi đến năm 1974, 30 năm sau khi chiến tranh chấp dứt, người ta mới biết ông vẫn tiếp tục chiến đấu trong rừng. Mặc dầu người ta tìm mọi cách để thuyết phục ông, ông vẫn không chịu ra đầu hàng, vì ông đã được lệnh chiến đấu đến cùng. Cuối cùng, ông chỉ đầu hàng khi người chỉ huy trưởng của ông đến đọc cho ông nghe lệnh của hoàng đế bảo ông phải đầu hàng. Ông tiếp tục chiến đấu như vậy vì ông không biết rằng cuộc chiến đã chấm dứt. Chúng ta nhiều khi cũng vậy. Chúa nói là Chúa đã chiến thắng thế gian rồi, nên chúng ta có thể thắng thế gian, để vâng theo mọi điều răn của Ngài. Nhưng vì không biết Chúa đã thắng rồi, chúng ta vẫn cố gắng dùng sức mình để chiến đấu, nên không làm được.

Thế thì làm sao chúng ta có thể thắng được thế gian, để làm theo các điều răn của Chúa? Chúng ta chỉ cần biết là Chúa đã chiến thắng, và vì thế mình có thể chiến thắng thế gian. Nhưng biết như vậy không không đủ. Có một câu chuyện rất đẹp trong Xuất Ê-díp-tô-ký 17, khi Môi-se chiến đấu với dân A-ma-lét. Khi ông đưa cây gậy của Ðức Chúa Trời lên thì quân Do-thái thắng; khi ông bỏ xuống thì thua. Ðây là một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta không phải chiến đấu với thế gian, vì Chúa đã thắng. Nhưng chúng ta phải làm một điều gì đó, để chứng tỏ mình đang dựa vào quyền năng của Chúa, như Môi-se đưa cây gậy lên. Ðiều này có thể là một lời cầu nguyện, “Chúa ơi, Chúa đã chiến thắng thế gian, xin cho con chiến thắng sự cám dỗ này.” Xin cũng để ý đến một hình ảnh rất đẹp là hai ông A-rôn và Hu-rơ đỡ tay Môi-se lên khi tay ông mỏi. Chúng ta không phải ngồi trong nhà thờ này một cách riêng rẽ. Nhưng Chúa cho chúng ta ngồi lại đây để giúp đỡ lẫn nhau chiến thắng thế gian, để cầu nguyện, nhắc nhở, khuyến khích lẫn nhau.

Thứ nhất là chúng ta phải biết mình có thể chiến thắng. Xin đừng ai nghi ngờ. Thứ hai, chúng ta phải làm một điều gì tượng trưng cho sự chiến thắng đó khi đối diện với cám dỗ, hay áp lực của thế gian. Thứ ba, tôi xin trở lại con chiên tỏa ánh sáng mà tôi sẽ tặng quý vị hôm nay. Ðem những con chiên này về nhà tối nay, quý vị sẽ thấy nó mất dần ánh sáng trong bóng đêm. Muốn nó tiếp tục tỏa ánh sáng, chúng ta phải đem nó đến nguồn sáng, để nó sẽ thu hút thêm năng lực. Làm sao chúng ta có thể chiến thắng thế gian? Chúng ta phải luôn luôn trở lại ánh sáng của Chúa, phải tiếp tục thông công với Ngài, cầu nguyện với Ngài và học lời Ngài. Nếu không, ánh sáng trong đời sống chúng ta sẽ yếu dần, rồi người ta không còn thấy hình ảnh Chúa trong chúng ta nữa.

Thưa quý vị, làm theo các điều răn của Chúa không dễ, nhưng có người nói rằng, “Con cá chết trôi theo dòng nước; chỉ những con cá sống mới bơi ngược dòng.” Thế gian là dòng nước cuốn. Có bao nhiêu người trôi theo nó, chỉ có những người có sự sống của Chúa mới có thể bơi ngược lại, để làm theo điều răn của Ngài.

Mục Sư Ðỗ Lê Minh