Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 8 | Bài 10 >> | Hướng Dẫn

Bài 9

CÔNG VIỆC CỦA MA QUỈ

I GIĂNG 3:4,5,8

 

Thưa quý vị, hai tuần nữa là cuối tháng 10, ngày Halloween. Khi qua Mỹ, tôi thấy có nhiều phong tục tốt, và điều tôi quý nhất mà tôi không thấy ở mấy nước khác là Lễ Tạ Ơn; nhưng điều tôi ghét nhất vẫn là Halloween. Những người thờ phượng Sa-tan dùng ngày này như ngày lễ của họ. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị. Hôm nay, nhân dịp chúng ta tiếp tục học thơ Giăng thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Giăng dạy chúng ta điều gì về công việc của ma quỷ. Hôm nay chúng ta chỉ học đoạn 3, câu 4, 5 và 8:

4. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.

5. Vả, các con biết Đức Chúa Giê-xu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.

8. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

I. Ma quỷ phạm tội

Giăng nói trong câu 8, “ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu.“ Chúng ta nghe rất nhiều về việc con người phạm tội, nhưng ít nghe về việc ma quỷ phạm tội. Chúng ta phải biết trước nhất là, khi Thiên Chúa tạo dựng thế gian, cả con người lẫn thiên sứ đều tốt lành. Nhưng vì Chúa cho con người sự tự do, con người phạm tội, và điều này được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Cũng một thể ấy, Thiên Chúa cũng đã cho thiên sứ sự tự do, và thiên sứ cũng đã lạm dụng sự tự do đó để chống nghịch lại với Thượng Đế, trở thành ma quỷ.

Có lẽ Ê-sai 14:12-14 diễn tả rõ ràng nhất về việc ma quỷ phạm tội: “12. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!“ Chữ “sao mai“ trong tiếng Hê-bơ-rơ là Lu-xi-phơ. Vì thế chúng ta gọi ma quỷ là Lu-xi-phơ. Xin để ý những chữ “Ta sẽ...” trong những câu sau “13. Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.“ Đây là những lời tự hào của Lu-xi-phơ. Đặc biệt trong câu 14, nó nói, “Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.” Đó là bắt đầu của việc ma quỷ phạm tội.

II. Công việc của ma quỉ

Giăng cũng nói trong câu 8 là, “Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.“ Nếu muốn hiểu câu này, chúng ta phải hiểu công việc của ma quỷ là gì trước. Nói tóm tắt, đối với con người, ma quỷ nói láo, lừa dối để dụ dỗ chúng ta vào con đường lầm lạc, chống lại Đức Chúa Trời. Chỉ có hai điều ma quỷ nói láo với chúng ta: về đức tính của Đức Chúa Trời, và về thái độ của Ngài đối với chúng ta.

Về thái độ của Ngài đối với chúng ta, ma quỷ rỉ tai nói với chúng ta là Đức Chúa Trời rất ác đức, tàn nhẫn, không yêu thương chúng ta. Trong Sáng Thế Ký đoạn ba, ma quỷ nói với A-đam và Ê-va rằng Đức Chúa Trời không muốn họ bằng Ngài. Ngày nay cũng vậy, khi nghe tiếng nói bên tai rằng Đức Chúa Trời tàn ác, không yêu thương chúng ta, chúng ta phải biết đó là công việc của ma quỉ.

Về đức tính của Đức Chúa Trời, ma quỷ nói là lời của Ngài không đúng. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 3, Ê-va nhắc lại lời Đức Chúa Trời, “Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.” Nhưng ma quỷ lại nói với Ê-va trong câu 4, “Hai ngươi chẳng chết đâu.“ Trong lúc Chúa nói là họ sẽ phải chết nếu ăn trái cấm, ma quỷ nói lời Chúa là sai.

Đó cũng là lý do tại sao chúng ta phạm tội ngày hôm nay. Chúng ta phạm tội vì nghe lời ma quỷ nói là kinh thánh không đúng. Xin chúng ta đọc lại câu 4. “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.“ Luật pháp không phải là những bộ luật của chính quyền trên thế gian, nhưng là lời của Đức Chúa Trời, được chép trong kinh thánh, một phần để cho chúng ta biết khi nào mình phạm tội. Trước kia, chúng ta có thể phạm tội nhưng không biết; nhưng khi Chúa đã cho chúng ta cuốn kinh thánh, nếu làm điều gì trái với lời Chúa, chúng ta phạm luật, và vì thế phạm tội. Rô-ma 5:13 viết, “Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi.”

Nhưng ma quỷ rỉ tai nói với chúng ta rằng, lời của Chúa trong kinh thánh không đúng, và vì thế chúng ta không nên tuân theo. Chúng ta phạm tội khi nghe lời dụ dỗ đó của nó. Nhiều người nghĩ tội lỗi là làm điều gì hại người khác. Nhưng thưa không, chữ “trái luật pháp” trong nguyên bản không phải là hành động ngược lại với những lời dạy trong kinh thánh (mà chúng ta tôn trọng), nhưng là coi thường luật pháp. Ngay cả nếu chúng ta có một đời sống đạo đức rất cao, nhưng nếu chúng ta đẩy những điều Chúa dạy trong kinh thánh qua một bên, chúng ta đã phạm tội.

Ma quỷ lừa dối chúng ta để làm gì? Thưa, như tôi vẫn lặp đi lặp lại, chúng ta đang sống giữa một cuộc chiến thuộc linh, ma quỷ một bên và Thượng Đế một bên. Trong cuộc chiến đó, ma quỷ giành giật từng linh hồn một, và đó là lý do tại sao ma quỷ lừa gạt chúng ta. Nhiều khi nhìn lại tội lỗi của mình, chúng ta thấy chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt, không đáng để ý. Nhưng chúng ta quên, hay không ý thức được rằng, khi chúng ta phạm tội, dầu nhỏ nhặt đến đâu, chúng ta đã nghe lời ma quỷ dụ dỗ, để bước từ bên này cuộc chiến qua bên kia, từ ánh sáng qua nơi tối tăm, từ bên Đức Chúa Trời qua bên ma quỷ.

II. Phá hủy công việc của ma quỉ

Thế gian có nhiều cố gắng để giải quyết vấn đề tội lỗi. Một trong những cố gắng đó là giáo dục. Người ta nghĩ rằng, nếu con người có thể được dạy dỗ một cách đàng hoàng, thì sẽ trở thành tốt hơn. Nhưng chúng ta biết điều này không xảy ra. Trong khi những người không có học ăn cắp vặt, những người được giáo dục có thể phạm những tội lỗi tày trời. Mặc dầu hôm nay con người được giáo dục nhiều hơn 100 năm trước, tội lỗi còn tệ hại hơn trước nhiều. Nhiều người nghĩ tâm lý học có thể giải quyết được vấn đề. Nếu có một tâm lý gia giỏi, có thể giúp mình nhớ lại được điều gì đã xảy ra cho mình khi còn nhỏ, chẳng hạn như bị cha mẹ đàn áp, hay bị ai lạm dụng tình dục, thì mình sẽ hết phạm tội. Nhưng cũng vậy, mặc dầu tâm lý học đã tiến triển rất nhiều trong thế thế kỷ vừa qua, con người vẫn còn sống trong tội lỗi. Có người nghĩ là quân đội, chính quyền, cảnh sát có thể giải quyết được vấn đề tội lỗi. Vâng, nếu thấy có cảnh sát, chúng ta không dám vượt đèn xanh đèn đỏ. Nhưng đây chỉ là biện pháp ở bên ngoài, không trị được tận gốc căn bệnh của chúng ta. Khi không có người “bạn dân” này, con người nổi loạn.

Theo kinh thánh, chỉ có một phương pháp dẹp tan tội lỗi mà thôi, đó là hủy phá công việc của ma quỷ. Câu 8b: “Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” Chữ “hiện ra” đây có nghĩa là Ngài đã xuống thế gian để trở thành con người như chúng ta. Từ lâu, ma quỷ vẫn nói với chúng ta là không có Đức Chúa Trời, hay Ngài xa vời, không để ý gì đến chúng ta. Nhưng Thượng Đế lại nói với chúng ta, “Không phải như vậy, mặc dầu các ngươi rất nhỏ trong vũ trụ này, Ta yêu thương các ngươi, đến nỗi sẵn sàng trở thành con người như các ngươi.” Khi trở thành con người sống trên thế gian này, Ngài không bao giờ phạm tội. Có bao nhiêu người cố gắng tìm cách buộc tội Ngài, nhưng không thành công. Khi ma quỷ đến dụ dỗ Ngài trong đồng vắng, Ngài vẫn không phạm tội.

Ngài đến để phá vỡ công việc của ma quỷ. Trong lúc ma quỷ ru ngủ chúng ta, nói là những việc làm tội lỗi của chúng ta không phải là tội lỗi. Những lời dạy dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong kinh thánh là một ngọn đèn soi trong nơi tối tăm, bộc lộ những hành động tội lỗi trong chúng ta, phá vỡ công việc của ma quỷ. Chúng ta cũng hãy nhìn đến những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm. Có những người từng bị ma quỷ kìm kẹp, sống trong sự đau đớn của thể xác. Chỉ phán một tiếng, hay làm một hành động đơn giản, Ngài đã chữa lành họ, làm họ thấy được, nghe được, nói được, hay đi được, và như thế đã phá vỡ công việc của ma quỷ.

Nhưng việc làm của Ngài khi còn sống vẫn không giải quyết được vấn đề tội lỗi của chúng ta cùng Thượng Đế từ lúc sinh ra. Muốn thế, Ngài đã chết cho chúng ta trên thập tự giá. Trở lại điều chúng ta nói khi nãy, phạm tội tức là làm nghịch lại với luật pháp trong kinh thánh. Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta bằng cách tuân theo luật pháp. Theo Cựu Ước, phải có đổ máu thì mới giải quyết được vấn đề tội lỗi. Hê-bơ-rơ 9:22, “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Vì thế Chúa Giê-xu đã phải đổ huyết cho chúng ta. Hê-bơ-rơ 9:26 viết tiếp, “Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người.” Nhưng chưa hết, Chúa Giê-xu đã sống lại ba ngày sau khi người ta chôn Ngài. Với sự sống lại, Ngài đã chiến thắng ma quỷ; ma quỷ không còn quyền trên Ngài nữa. Chúa Giê-xu đã chiến thắng, đã dẹp bỏ công việc của ma quỷ.

Điều chúng ta phải làm là tin vào Chúa Giê-xu, để có thể phá hủy công việc của ma quỷ. Nhung mặc dầu đã tin Chúa, chúng ta vẫn phải tiếp tục đề phòng công việc của ma quỷ. Chúng ta phải nhớ là ma quỷ luôn rình rập chúng ta, chờ đợi dịp tiện để rỉ tai, dụ dỗ chúng ta phạm tội. Nếu có ai đang ở giữa những khó khăn, đau đớn và cảm thấy oán Chúa, muốn nói, “Chúa ơi, tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra?” xin đừng chất chứa những lời oán trách đó trong lòng. Chúng ta phải biết là những khó khăn, đau đớn đó không dài lâu. Trong tương lai, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy chúng là điều tốt lành cho chúng ta. Vì yêu chúng ta, Chúa không để chúng ta chịu thử thách nhiều hơn khả năng của chúng ta. Nếu ai vẫn còn tiếp tục trong tội lỗi nào, dầu biết điều đó không làm đẹp lòng Chúa, xin nhớ là Chúa Giê-xu đã đến để phá vỡ quyền năng của tội lỗi đó. Có một bà thường thích sắm quần áo. Ông chồng dạy bà, “Khi mặc thử quần áo ngoài tiệm, nếu thấy muốn mua, bà cứ bảo ma quỷ lui ra sau bà, thì bà sẽ không muốn mua nữa.” Nhưng sau đó, bà lại mua thêm bộ quần áo mới. Khi chồng bà hỏi, bà trả lời, “Khi thử quần áo, tôi có bảo ma quỷ lui ra sau tôi. Nhưng, đứng đàng sau, nó lại khen rằng bộ quần áo này nhìn đàng sau còn đẹp hơn đàng trước!” Xin đừng để ma quỷ nói nhỏ với mình như vậy nữa. Xin hãy đến với Chúa Giê-xu, và biết chắc chắn rằng Ngài đã đến thế gian để phá vỡ quyền năng của ma quỷ.

Lần nữa, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho lễ Halloween sắp đến. Tôi xin quý vị đừng tham dự vào lễ này. Xin hãy tránh nó, vì đó là hành động của ma quỷ. Ma quỷ đến, nói rất nhỏ nhẹ rằng đây chỉ là chuyện vui đùa. Nhưng thưa không, khi chúng ta đóng góp vào Halloween, chúng ta góp phần vào việc làm của ma quỷ, nếu không trực tiếp cũng gián tiếp.

Mục Sư Đỗ Lê Minh