VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chức Vụ Của Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/26/2014; 626 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 4:1:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Tiền Khu

Ma-thi-ơ 3:1-12
VPNS
C:12/26/2004; 787 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 4:12:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Dọn Lòng Đón Chúa

Ma-thi-ơ 3:1-12
VPNS
C:12/23/2001; 801 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 4:13:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Ngoặt Báp-tem

Ma-thi-ơ 3:13-17
VPNS
C:1/11/2019; 377 xem 6 lưu
Xem lần cuối 14.98 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Ba Ngôi Hiện Diện Trong Lễ Báp-tem

Ma-thi-ơ 3:13-17
VPNS
C:1/10/2019; 375 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 11:8:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Giê-xu Chịu Báp-têm

Ma-thi-ơ 3:13-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; 452 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 4:0:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cao Nhất Nhưng Khiêm Nhường Nhất

Ma-thi-ơ 3:13-17
VPNS
C:12/27/2004; 703 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 3:15:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ơn Phước và Trách Nhiệm

Ma-thi-ơ 3:13-17
VPNS
C:1/13/1999; 665 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:46:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Động Và Tăng Trưởng

Ma-thi-ơ 3:16-17; Lu-ca 4:4-8
VPNS
C:6/4/1991; 721 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 11:23:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hành Động Toàn Hảo

Ma-thi-ơ 9:36; Ma-thi-ơ 14:14; Ma-thi-ơ 15:32; Ma-thi-ơ 3:17; Ma-thi-ơ 17:5; Ma-thi-ơ 8:24-26; Ma-thi-ơ 21:18-19; Giăng 6:14-15; Giăng 4:6; Giăng 4:17-18
VPNS
C:3/24/1996; 1175 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 4:3:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 3

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app