VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Sử-ký 22:7-16
VPNS
C:10/26/2020; P: 10/25/2020; 366 xem 1 lưu
Xem lần cuối 31.40 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 7:24-27
VPNS
C:10/25/2020; P: 10/24/2020; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 37.63 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:28-31
VPNS
C:10/24/2020; P: 10/23/2020; 421 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:58:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:27-30
VPNS
C:10/23/2020; P: 10/22/2020; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:57:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:21-26
VPNS
C:10/22/2020; P: 10/21/2020; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:57:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 20:10-18
VPNS
C:10/21/2020; P: 10/20/2020; 383 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:57:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 20:11-13
VPNS
C:10/20/2020; P: 10/19/2020; 428 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:56:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 20:10-11
VPNS
C:10/19/2020; P: 10/18/2020; 399 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:56:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 7:21-23
VPNS
C:10/18/2020; P: 10/17/2020; 340 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:55:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
VPNS
C:10/17/2020; P: 10/16/2020; 442 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 23:54:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 1063  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app