VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/27/2017; 244 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 13:51:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Việc Chôn Chúa

Ma-thi-ơ 27:55-66
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/20/2017; P: 12/22/2017; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 3:45:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Chịu Đóng Đinh

Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2017; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 5:5:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trước Mặt Phi-lát

Ma-thi-ơ 27:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2017; P: 12/13/2017; 107 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 19:5:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trước Mặt Cai-phe

Ma-thi-ơ 26:57-75
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; 154 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 5:18:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Số Phận Giu-đa

Ma-thi-ơ 27:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/29/2017; P: 12/13/2017; 84 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 5:18:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gian Dối

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2017; P: 1/3/2018; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 5:18:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đi Bộ Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2016; 549 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 12:0:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phép Lạ Hóa Bánh (Lần I)

Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2016; 405 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 5:18:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/31/2015; 373 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 9:21:0
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app