VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/27/2017; 43 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 19:5:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Việc Chôn Chúa

Ma-thi-ơ 27:55-66
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/20/2017; P: 12/22/2017; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 10:42:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Chịu Đóng Đinh

Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2017; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 14:44:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trước Mặt Phi-lát

Ma-thi-ơ 27:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2017; P: 12/13/2017; 28 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 12:47:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trước Mặt Cai-phe

Ma-thi-ơ 26:57-75
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; 92 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 19:51:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Số Phận Giu-đa

Ma-thi-ơ 27:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/29/2017; P: 12/13/2017; 33 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 14:44:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gian Dối

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2017; P: 1/3/2018; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 14:35:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đi Bộ Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2016; 440 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 8:27:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phép Lạ Hóa Bánh (Lần I)

Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2016; 313 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 19:59:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/31/2015; 293 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 20:0:4
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |