VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/27/2017; 184 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:5
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Việc Chôn Chúa

Ma-thi-ơ 27:55-66
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/20/2017; P: 12/22/2017; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:9
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúa Chịu Đóng Đinh

Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2017; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:13
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Trước Mặt Phi-lát

Ma-thi-ơ 27:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2017; P: 12/13/2017; 62 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:18
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Trước Mặt Cai-phe

Ma-thi-ơ 26:57-75
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; 117 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:24
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Số Phận Giu-đa

Ma-thi-ơ 27:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/29/2017; P: 12/13/2017; 49 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:28
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Gian Dối

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2017; P: 1/3/2018; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:35
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đi Bộ Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2016; 469 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:41
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Phép Lạ Hóa Bánh (Lần I)

Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2016; 336 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:49
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/31/2015; 329 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 13:57:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |