VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/27/2017; 224 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 20:42:6
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Việc Chôn Chúa

Ma-thi-ơ 27:55-66
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/20/2017; P: 12/22/2017; 131 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 5:35:46
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Chịu Đóng Đinh

Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2017; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2018 19:17:58
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trước Mặt Phi-lát

Ma-thi-ơ 27:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2017; P: 12/13/2017; 89 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 14:13:23
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trước Mặt Cai-phe

Ma-thi-ơ 26:57-75
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; 143 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 9:17:2
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Số Phận Giu-đa

Ma-thi-ơ 27:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/29/2017; P: 12/13/2017; 74 xem
Xem lần cuối 10/5/2018 0:11:56
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Gian Dối

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2017; P: 1/3/2018; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2018 11:39:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đi Bộ Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2016; 522 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 3:33:10
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Phép Lạ Hóa Bánh (Lần I)

Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2016; 376 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 2:40:7
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/31/2015; 357 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 9:50:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app