VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/27/2017; 199 xem
Xem lần cuối 8/13/2018 5:17:32
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Việc Chôn Chúa

Ma-thi-ơ 27:55-66
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/20/2017; P: 12/22/2017; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2018 18:35:4
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Chịu Đóng Đinh

Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2017; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2018 23:24:52
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trước Mặt Phi-lát

Ma-thi-ơ 27:11-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2017; P: 12/13/2017; 77 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 3:17:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trước Mặt Cai-phe

Ma-thi-ơ 26:57-75
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; 131 xem
Xem lần cuối 8/10/2018 14:43:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Số Phận Giu-đa

Ma-thi-ơ 27:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/29/2017; P: 12/13/2017; 64 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 1:26:27
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Gian Dối

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2017; P: 1/3/2018; 177 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 9:35:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đi Bộ Trên Mặt Biển

Ma-thi-ơ 14:22-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2016; 498 xem
Xem lần cuối 8/9/2018 7:7:58
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Phép Lạ Hóa Bánh (Lần I)

Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2016; 361 xem
Xem lần cuối 8/9/2018 14:27:30
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/31/2015; 349 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 1:26:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |