VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ê-sai 61:1-4; Lu-ca 4:18-21
VPNS
C:10/9/2004; 813 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 6:46:37
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:16-17; Lu-ca 4:4-8
VPNS
C:6/4/1991; 939 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 8:53:28
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:2/24/2008; 936 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 17:7:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:3/27/2001; 725 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 18:51:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:4/6/2001; 558 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 18:47:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:5/19/2007; 845 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 18:51:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:2/6/2012; 974 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:59:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2
VPNS
C:2/25/2008; 739 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 22:39:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-4
VPNS
C:8/29/1993; 644 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 18:48:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
VPNS
C:1/28/1992; 769 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 14:14:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app