VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 61:1-4; Lu-ca 4:18-21
VPNS
C:10/9/2004; 723 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 8:38:33
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:16-17; Lu-ca 4:4-8
VPNS
C:6/4/1991; 864 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 3:59:43
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:2/24/2008; 813 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 21:50:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:3/27/2001; 623 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 20:16:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:4/6/2001; 466 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 4:37:1
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:5/19/2007; 727 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 15:18:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
VPNS
C:2/6/2012; 908 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 15:10:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2
VPNS
C:2/25/2008; 644 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 13:30:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-4
VPNS
C:8/29/1993; 583 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 20:13:49
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
VPNS
C:1/28/1992; 685 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 16:57:36
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app