VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Ẩn Mình Khỏi Chúa

Gióp 13:18-28
VPNS
C:10/22/2017; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2017 9:15:58
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiếng Kèn Từ Người Canh Gác

Giê-rê-mi 6:16-17
VPNS
C:10/21/2017; 308 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.98 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ

Giê-rê-mi 6:16
VPNS
C:10/20/2017; 417 xem
Xem lần cuối 30.37 phút
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thất Bại Vì Quá Tự Tin

Giăng 13:36-38
VPNS
C:10/19/2017; 421 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2017 8:4:44
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa

Giăng 13:34-35
VPNS
C:10/18/2017; 371 xem
Xem lần cuối 10/23/2017 8:10:10
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vững Lòng Đến Cùng

Nê-hê-mi 6:10-14
VPNS
C:10/17/2017; 391 xem
Xem lần cuối 10/23/2017 8:30:52
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chú Tâm Vào Công Việc

Nê-hê-mi 6:5-9
VPNS
C:10/16/2017; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2017 7:29:6
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sống Vì Tin Lành

1 Cô-rinh-tô 9:19-23
VPNS
C:10/13/2017; 429 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 11:47:9
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bước Đi Trong Thánh Linh

Ê-phê-sô 5:18-21
VPNS
C:10/12/2017; 415 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 11:42:4
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bước Đi Trong Sự Sáng

Ê-phê-sô 5:8-14
VPNS
C:10/10/2017; 432 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2017 12:58:45
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1020  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |