VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đừng Làm Theo Đời Này

Giê-rê-mi 10:1-3a
VPNS
C:11/20/2018; 407 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 23:45:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Thần Tượng Hư Không

Giê-rê-mi 10:1-15
VPNS
C:11/21/2018; 350 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.40 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Cắt Bì Hay Không Cắt Bì?

Giê-rê-mi 9:23-26
VPNS
C:11/19/2018; 377 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 22:11:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Nhạo Báng

Gióp 30:1-8
VPNS
C:11/18/2018; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 20:28:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Xin Gìn Giữ Họ Trong Danh Cha

Giăng 17:9-12
VPNS
C:11/17/2018; 352 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 22:49:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Trở Thành Người Chúa Muốn

Giăng 17:6-8
VPNS
C:11/16/2018; 399 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 21:53:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Khi Chúa Hành Động

Ê-xơ-tê 2:1-11
VPNS
C:11/15/2018; 409 xem 4 lưu
Xem lần cuối 55.51 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chương Trình Đến Từ Chúa

Ê-xơ-tê 1:13-21
VPNS
C:11/14/2018; 406 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:26:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Mẫu Mực Yêu Nhau Trong Hội Thánh

Giăng 13:33-35
VPNS
C:11/12/2018; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:7:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Tể Trị Dòng Lịch Sử

Ê-xơ-tê 1:1-12
VPNS
C:11/13/2018; 396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2018 1:34:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1060  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app