VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Tìm Cầu Chúa

Gióp 5:8-16
VPNS
C:3/26/2017; 278 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 23:34:7
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Không Thiếu Một Ơn Nào

1 Cô-rinh-tô 1:7-9
VPNS
C:3/25/2017; 358 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 22:32:56
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:3/23/2017; 459 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 23:36:46
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Trông Chờ Ngày Phước Hạnh

Giê-rê-mi 3:12-18
VPNS
C:3/24/2017; 389 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 0:4:48
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

Giê-rê-mi 3:12-13
VPNS
C:3/22/2017; 438 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 18:10:23
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lý Do Đón Chúa

Giăng 12:12-19
VPNS
C:3/21/2017; 438 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 23:22:57
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới

Giăng 12:9-11
VPNS
C:3/20/2017; 479 xem 1 lưu
Xem lần cuối 33.22 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Dâng Hiến Đích Thực

Giăng 12:1-8
VPNS
C:3/18/2017; 454 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 23:23:2
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đừng Đoán Xét Ai

Gióp 5:1-7
VPNS
C:3/19/2017; 390 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 18:2:53
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Làm Điều Đẹp Ý Ngài

Ê-xơ-ra 10:9-44
VPNS
C:3/16/2017; 440 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 16:42:2
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 995  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |