VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đấng Toàn Tri

Giăng 16:16-19
VPNS
C:9/17/2018; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Chớ Nguyền Rủa

Gióp 27:7-10
VPNS
C:9/16/2018; 293 xem 3 lưu
Xem lần cuối 19.85 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Không Thỏa Hiệp Với Tội Lỗi

Nê-hê-mi 13:4-9
VPNS
C:9/15/2018; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 6:52:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Lỡ Hẹn

Nê-hê-mi 13:1-3
VPNS
C:9/14/2018; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 6:53:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Cùng San Sẻ Công Việc Chúa

Nê-hê-mi 12:44-47
VPNS
C:9/13/2018; 383 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 6:58:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Bước Đi Trong Sự Yêu Thương

Ê-phê-sô 5:1-2
VPNS
C:9/12/2018; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 7:3:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Nhã-ca 6:4-14
VPNS
C:9/11/2018; 431 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 7:8:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Tình Yêu Đem Đến Sự Thay Đổi

Nhã-ca 6:1-3
VPNS
C:9/10/2018; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 1:48:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Xét Lòng

Gióp 27:1-6
VPNS
C:9/9/2018; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 2:56:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Autumn Photo

Bổn Phận Vợ Chồng

1 Cô-rinh-tô 7:1-9
VPNS
C:9/6/2018; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 19:49:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1053  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app