VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Vật Liệu Xây Trên Nền Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
SVTK
C:4/23/2018; 397 xem 2 lưu
Xem lần cuối 50.89 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng

Giê-rê-mi 7:26-28
SVTK
C:4/20/2018; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 20:16:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Hướng Đến Giá Trị Đời Đời

Gióp 20:4-11
SVTK
C:4/22/2018; 258 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 5:22:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Khi Đánh Mất Lẽ Thật

Giê-rê-mi 7:28-31
SVTK
C:4/21/2018; 341 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 5:31:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào…

Giê-rê-mi 7:23-26
SVTK
C:4/19/2018; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 3:12:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Hãy Cứ Ở Trong Ta

Giăng 15:1-4
SVTK
C:4/18/2018; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 18:41:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Nhánh Nho Sai Trái

Giăng 15:1-3
SVTK
C:4/17/2018; 438 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 4:52:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Lòng Thương Xót Lớn

Nê-hê-mi 9:28-31
SVTK
C:4/13/2018; 513 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/22/2018 19:30:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Ta Là Cây Nho Thật

Giăng 15:1-2
SVTK
C:4/16/2018; 405 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.93 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Spring Photo

Tránh Tổn Thương Nhau

Gióp 19:1-3; Gióp 20:1-3
SVTK
C:4/15/2018; 365 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 14:58:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1039  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |