VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Gia-cơ 3:1-12
VPNS
C:9/23/1991; 975 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 11:29:33
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
VPNS
C:9/22/1991; 620 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 2:8:32
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
VPNS
C:9/21/1991; 698 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 14:10:6
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
VPNS
C:9/20/1991; 670 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 16:21:10
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 850 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 12:37:26
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:26-29
VPNS
C:9/18/1991; 545 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 7:11:46
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-12
VPNS
C:9/17/1991; 1387 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 3:47:32
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11
VPNS
C:9/16/1991; 497 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 5:16:0
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-7
VPNS
C:9/15/1991; 588 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 14:47:9
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 51:59-64
VPNS
C:9/14/1991; 449 xem
Xem lần cuối 1/24/2021 4:15:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1125 / 1151  Tiếp  Cuối

1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app