VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Bấm vào đây để gởi email hình cho bạn.

Ecard

Lu-ca 6:35

Lu-ca 6:35
DN
C:3/2/2015; P: 3/4/2015; 618 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Xem Hình Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Hình Câu Gốc trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Ecard