VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mùa Tạ Ơn

Tài Liệu Tham Khảo

Thanksgiving

"Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!" - Ê-sai 12:4

Cảm Tạ

Lễ Cảm Tạ là lúc chúng ta cùng ngồi chung chia sẻ những phước hạnh của một năm và đặt hết niềm tin nơi Chúa để tiến vào một năm khác trong biết ơn và kính sợ. Như thế chúng ta mới không đứng bên ngoài nhìn vào con gà tây của nhà hàng xóm, nhưng chính chúng ta cũng tổ chức bữa tiệc cảm tạ trong gia đình để mọi người tỏ lòng biết ơn Chúa. Đây cũng là một trong các bí quyết thành công trong cuộc đời, đó là biết cảm tạ Chúa về mọi ân lành trong thời gian sống của ta. Ngoài ra, không phải cứ đến tháng 11 mới tổ chức cảm tạ Chúa, mà mỗi ngày ta cần phải sống trong tình thần cảm tạ này, có như thế ta mới thấy những gì ta có được là giá trị vô cùng. Lòng biết ơn bao giờ cũng giúp ta sống gần Chúa và gần người khác hơn.

Nguyễn Sinh
(Trích trong Chân Trời Mới 11/2003)


Tại Sao Tạ Ơn

"Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Ðức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Ðức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. " - Ha-ba-cúc 3:17-19

  1. Hạnh phúc không phải là những hoàn cảnh, nhưng là trong sự hiện diện của Thượng Ðế trong những cuộc đời của chúng ta.

    Trong Thượng Ðế, chúng ta không chỉ có một thứ. Chúng ta có mọi thứ.

    Những sự việc không thể cho những câu trả lời. Nhưng Thượng Ðế có thể.

    Chính Thượng Ðế là câu trả lời.

  2. Thượng Ðế không chú ý vào những hoàn cảnh bình thản. Ngài thì chú ý nhiều hơn trong việc giúp đỡ chúng ta lớn lên (1 Phi-e-rơ 1:6-8).
  3. Sự thành tín và tình yêu thương của Thượng Ðế là những điều mà chúng ta có thể dâng những lời cảm tạ.

Không phải là nhìn vào những ơn phước, nhưng là nhìn vào Người-ban-phước.

Dr. Sam LawTài Liệu Tham Khảo :: Share