Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Một Lý Do Lớn Làm Những Hôn Nhân Thất Bại

[ English | Vietnamese ]

Ngày 13 tháng Giêng, 2003, 11:50

" Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." Ê-phê-sô 4:31,32 (NKJV)

Thường thường, người ta lấy nhau trước khi học kiến thức và những khả năng cần thiết để lo lắng những vị phối ngẫu của họ: để thỏa mãn những nhu cầu tình cảm, thần kinh, và thân thể. Một trong những suy tàn trong xã hội của chúng ta là một người phải có bốn năm huấn luyện để nhận bằng cấp thợ hàn chì, nhưng hoàn toàn không có huấn luyện cần thiết cho một bằng cấp hôn nhân. Hệ thống giáo dục của chúng ta cũng không đòi hỏi những lớp học giao tiếp căn bản cho sự thành lập có ý nghĩa của bất cứ quan hệ nào. Tôi đã làm chắc giữa sự không được huấn luyện khi tôi đã lập gia đình. Nó đã làm cho vợ tôi, Norma, và những người bạn của tôi mất nhiều năm để giúp tôi trở thành một người chồng dễ mến hơn.

Nó thì tiêu biểu cho một người đàn ông để lập gia đình mà không biết làm thế nào để nói chuyện với vợ của ông ta. Một số đàn ông không biết rằng những người vợ của mình cần sự giao tiếp thân mật. Thường thì một người đàn ông hoàn toàn không biết sự tự nhiên nhạy cảm của vợ anh ta. Họ không biết rằng quê hương, con cái, gia đình, và những người bạn của một người phụ nữ trở thành một phần trộn lẫn của đặc tính cô ta.

Nhiều phụ nữ đi vào hôn nhân cũng đều thiếu kinh nghiệm như đàn ông. Họ không hiểu rằng sự kính nể là cho đàn ông còn sự mơ mộng là cho phụ nữ. Họ không hiểu rằng đàn ông thường dựa vào lý lẽ hơn là sự nhạy cãm trực giác.

Một trong những nhà thuốc chửa bệnh tâm thần giỏi của thời đại chúng ta, Bác Sĩ Karl Menninger, đã nói rằng khi những nhu cầu cơ bản không được thỏa mãn, chúng ta sẽ đi vào một trong hai hướng. Chúng ta hoặc là rút khỏi trong "chuyến bay" hay đi vào "sự đấu tranh." Người phụ nữ chọn "chuyến bay" thì chắc chắn không thoát khỏi những vấn đề của cô ta. Khi cô ta chạy, cô bắt đầu nghi ngờ chính-giá-trị của cô ta. Mặt khác, nếu cô ta chọn "sự đấu tranh", cô có thể trở nên một sự rầy la khó ưa đối với chồng của cô.

Tôi tin rằng một hôn nhân lý tưởng tiến triển khi người vợ tập trung vào sự thỏa mãn những nhu cầu của chồng cô và người chồng tập trung và sự thỏa mãn những nhu cầu của vợ. Sự phối hợp đó xây nên những phẩm chất lâu dài của một quan hệ ban cho.

** Nếu bạn muốn cải thiện những khả năng quan hệ với người phối ngẫu của bạn, hãy tìm đến tiệm sách của chúng tôi, được xây trên mạng lưới này. Có vài cuốn sách và phim trong đó để chọn.

© Quyền sao chép 2003 Trung Tâm Quan Hệ Smalley

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002-2004 Smalley Online. Used by permission.