Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bức Thư Giáng Sinh

Max Lucado

[ English | Vietnamese ]

Đó là một buổi tối Giáng Sinh.

Giờ giữa đêm đã vang lên và tôi nên đi ngủ, nhưng tôi vẫn thức. Tôi vẫn thức tỉnh bởi một ý nghĩ tuyệt vời. Thế giới thật khác biệt trong tuần này. Nó tạm thời được biến đổi.

Bụi đất mầu nhiệm của Giáng Sinh đã rạng chiếu trên những đôi má của loài người rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, nó nhắc nhở chúng ta về điều giá trị cần có và điều mà chúng ta muốn trở thành. Chúng ta đã quên sự ép buộc của chúng ta với sự thắng lợi, sự theo đuỗi, và sự cảnh cáo. Chúng ta để qua một bên những cái than và những cần câu, chúng ta treo lên những máy bấm giờ và vũ khí. Chúng ta đã bước ra khỏi trường đua và những đường đua sắt và nhìn ra ngoài về phía ngôi sao của Bết-lê-hem.

Hơn bất cứ lúc nào, chúng ta nghĩ về Ngài. Hơn bất cứ mùa lễ khác, Danh của Ngài ở trên đôi môi của chúng ta. Và kết quả là gì? Trong vài giờ quý báu nữa thì những sự khao khát thiên đàng của chúng ta sẽ đan kết với nhau và chúng ta sẽ thành một điệp khúc. Một điệp khúc người nghèo khổ của những người khuân vác sống ven biển, những luật sư ở Boston, những di dân bất hợp pháp, những người vợ ở nhà, và một ngàn người đặc biệt khác đang dồn về sự huyền bí của Bết-lê-hem là sự thật, một thực tế.

Trong vài giờ quý báu nữa, Ngài được nhìn ngắm. Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Những người mà đã trải qua suốt một năm mà không nhìn thấy Ngài, thì bất chợt nhìn thấy Ngài. Em-ma-nu-ên. Chúa ở với chúng ta: Ngài đã đến gần.

Rồi cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Nhưng trong một khoảng thời gian, tôi muốn thưởng thức thần linh chỉ thêm một chút nữa thôi. Tôi muốn cầu nguyện rằng những người mà đã nhìn ngắm Ngài hôm nay sẽ tìm kiếm Ngài khi những món quà thuộc về lịch sử và những bài hát đã yên lặng. Và tôi không thể cầm lòng lại nhưng chỉ biết kéo dài một ý nghĩ kỳ lạ: Nếu Ngài có thể làm nhiều cho những lời cầu nguyện bẽn lẽn đã nói cách khập khiểng trong tháng 12, thì Ngài sẽ làm hơn bao nhiêu nữa nếu chúng ta nghĩ về Ngài mỗi ngày?

Hơn hết, cách đây thật lâu Đấng đã đến vào buổi sáng Giáng Sinh đó thì vẫn còn đến nữa. Ngài sẽ đến mỗi khi một kẻ tìm kiếm xoay mặt của anh ta về hướng Thiên Đàng và nói "Vâng!" với Đấng Cứu Rỗi. Một Đấng Cứu Rỗi đã được gởi xuống bởi Chúa mà "yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Bởi vì Chúa yêu bạn, Ngài đã mời bạn thưởng thức cuộc sống đời đời với Ngài trên Thiên Đàng. Chúa Giê-xu đã nói, "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Chúa Giê-xu đã làm con đường để nhận lấy lời mời của Chúa, và Ngài đã làm điều đó chỉ cho bạn. Hãy thú nhận rằng bạn đã làm tội: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Hãy nhận lấy lời mới của Chúa bằng cách tin rằng Chúa Giê-xu đã nhận lấy hình phạt cho tội lỗi của chúng ta qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. "Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 3:18). Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

"Kính thưa Chúa, con nhận rằng con là một tội nhân và cần sự tha thứ của Ngài. Cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu xuống thế gian này để Ngài có thể chịu lấy hình phạt mà con phải nhận lấy vì tội lỗi của con. Con tin rằng Ngài đã chết thế chỗ của con để con có thể có một cuộc sống đời đời. Xin vui lòng vào cuộc đời con và giúp con sống một cuộc đời mà làm vui lòng Ngài. A-men."

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002-2004 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.