Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Lễ Phục Sinh Là Một Thời Gian Hạnh Phúc!

[ English | Vietnamese ]

Trong suốt cuộc đời của Ngài trên trái đất, Chúa Giê-xu đã đem lại rất nhiều hạnh phúc cho con người. Ngài đã làm cho một người bị tê liệt đi lại được, những người mù có thể nhìn thấy, và những người bệnh được chữa lành. Không có điều gì mà Ngài không thể làm được!

Nhưng bất kể là biết bao nhiêu điều tốt đẹp mà Chúa Giê-xu đã làm, một số người vẫn không thích Ngài. Vài người trong số những kẻ xấu đó đã bắt Ngài và đưa Ngài đến cái chết trên thập tự tàn nhẫn. Đó là ngày buồn thảm hơn hết đối với những người yêu mến Chúa Giê-xu. Họ không thể tin rằng người một đàn ông có thể làm bất cứ điều gì mà không thể tự cứu chính mình. Họ không biết rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian để chết trên thập tự giá đó... cho một mục đích!

Chúa Giê-xu biết mỗi người đàn ông, đàn bà, con trai, con gái làm những điều sai. Trong cuốn sách của Ngài, quyển Kinh Thánh, Chúa gọi những điều sai là "tội lỗi." Chúng ta không thể làm việc tốt đủ để thay cho tất cả những điều xấu mà chúng ta làm.

Đó là lý do tại sao Chúa đã sai đứa Con duy nhất của Ngài, Chúa Giê-xu, sinh ra như là một em bé. Chúa Giê-xu đã sống trên trái đất 33 năm và chưa bao giờ phạm tội. Vậy tại sao Ngài cho phép chính Ngài vào cái chết trên thập tự giá? Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều! Ngài đã thay thế chỗ của chúng ta với một mục đích và đã chọn để bị trừng phạt cho tất cả mọi tội lỗi mà chúng ta đã từng làm hoặc sẽ làm. Ngài đã chết vì chúng ta!

Bạn có thể đi vào nghĩa trang để xem nơi Chúa Giê-xu được chôn cất không? Không, bởi vì Chúa Giê-xu đã không chấm dựt tại sự chết! Ba ngày sau đó Ngài đã sống lại! Điều này được gọi là "sự phục sinh." Khi Ngài đã sống lại, điều đó đã chứng minh rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời và rằng Ngài đã chuộc tội của chúng ta. Trước khi Chúa Giê-xu trở về quê hương thiên đàng, Ngài đã gặp gỡ với hơn 500 người đã biết Ngài rõ nhất. Thật quá hạnh phúc khi họ nhìn thấy Ngài đã sống lại!

Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, Đức Chúa Trời ban cho điều tuyệt vời này: Nếu bạn thực sự tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của bạn và Ngài đã sống lại, sau đó Chúa sẽ tha thứ những tội lỗi của bạn và ban cho bạn cuộc sống đời đời! Chúa Giê-xu đã hứa rằng những người mà tin Ngài đã làm điều này họ, thì sẽ sống với Ngài ở trên thiên đàng một ngày nào đó.

Rất nhiều điều thú vị làm cho "Lễ Phục sinh" thành một thời điểm hạnh phúc. Nhưng điều đưa đến niềm hạnh phúc nhất trong Lễ Phục Sinh là Chúa Giê-xu đã chết cho bạn và Ngài đã sống lại!

Nếu bạn tin với trọn tấm lòng của bạn rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến chết thay cho bạn và bạn muốn Chúa Giê-xu tha thứ cho tội lỗi của bạn, bạn có thể nói với Chúa bằng lời cầu nguyện như thế này:

"Lạy Chúa, con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con , và con tin Ngài tha thứ những tội lỗi của con. Con muốn sống trên thiên đàng với Ngài mãi mãi. Cảm tạ Ngài!"

Chuyển ngữ: D. Ngô (Hopewaỵorg)(c) 2002 - 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
USA