Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Niềm Vui Bất Diệt

Connie Kutac

[ English | Vietnamese ]

Đừng nghĩ sai về tôi. Người làm việc chung với tôi, Betty thật sự là một người tốt. Cô ta làm việc chăm chỉ và luôn luôn giúp đở bất cứ ai cần cô. Còn tôi thì trốn tránh cô giống như bệnh dịch.

Bạn có lẽ muốn biết tại sao tôi lại cố trốn tránh xa Betty nếu cô ta là một người tốt như vậy. Câu trả lời thật đơn giản: Betty luôn luôn không vui vẻ. Cô ta làm ồn về mọi thứ - từ thức ăn cô ăn, đến thời tiết bên ngoài. Không có việc gì mà vừa lòng Betty, và sự phàn nàn liên tục của cô đã làm phiền mọi người xung quanh cô.

Ngoài việc làm phiền những người khác, không vui vẻ thật là xấu cho chúng ta. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng hình dáng bên ngoài trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình trạng thân thể của chúng ta. Áp lực và lo lắng lâu dài sẽ làm giãm hệ thống miễn nhiễm của chúng ta và để lại cho chúng ta sự mở rộng với tất cả những loại bệnh hoạn. Sự khôn ngoan trong Châm Ngôn nói với chúng ta rằng "lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo" (Châm Ngôn 17:22).

Thượng Đế không muốn chúng ta đến những cuộc đời nản chí, khổ sở. Ngài muốn chúng ta tràn đầy vui vẻ của Đức Thánh Linh. Sách Châm Ngôn cũng tuyên bố rằng, "Song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn" (Châm Ngôn 15:15).

Làm tràn đầy tấm lòng của bạn với niềm vui sẽ giống như một ước mơ thành sự thật, phải không? Bạn có đang muốn biết làm thế nào để bạn có thể được niềm vui này cho chính bạn không? Có nhiều dòng tư tưởng trong Kinh Thánh nói về việc trở thành người vui vẻ.

Đầu tiên hết, niềm vui sẽ đến với chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Thượng Đế: "Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa, Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa" (Thi-Thiên 40:16). Và chỉ có một con đường để tìm Ngài. Chúa Giê-xu đã nói, "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Khi chúng ta công nhận rằng Chúa Giê-xu Christ là Con duy nhất của Thượng Đế, người đã chịu chết trên thập giá như là người thay thế của chúng ta, và chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi riêng tư của chúng ta, chúng ta tin chắc rằng, "Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc" (Thi-Thiên 16:11). Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc đời sẽ luôn dễ dàng và không có khó khăn. Nhưng Thượng Đế sẽ cho chúng ta sự nếm trước về vui mừng mà chúng ta sẽ ngày nào đó biết nó trên Thiên Đàng.

Thứ nhì, sự gần gủi với Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho chúng ta bình an và hạnh phúc. "Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi.... Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ" (Thi-Thiên 16:8-9). Sách Ga-la-ti 5:22-23 nói với chúng ta rằng khi chúng ta được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ cung cấp những loại trái này trong chúng ta: "lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." Tất cả những trái thánh linh này, bao gồm sự vui mừng, chắc chắn sẽ làm sự sống trong xã hội hiện đại của chúng ta được dễ dàng hơn.

Và rồi chúng ta phải tin vào Ngài. "Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi" (Thi-thiên 5:11). "Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay" (Châm-ngôn 15:20). "Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài" (Thi-thiên 28:7).

Cuối cùng, để tiếp tục vui vẻ, chúng ta nên sống cuộc đời của chúng ta trong một cách mà làm vui lòng Ngài. "Nhưng người công bình sẽ vui vẻ" (Thi-thiên 68:3).

Tìm đến Thượng Đế và gần gủi với Ngài, tin Ngài sẽ quan tâm chúng ta và vâng lời Ngài - tất cả những điều đó, không quá cái giá phải trả cho một tấm lòng mà được tràn đầy với sự vui mừng. Hãy tưởng tượng rằng nó sẽ tuyệt vời thế nào vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và bắt đầu một ngày mới với những dòng suy nghĩ, "Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy") (Thi-thiên 118-24). Đi đôi với, "sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi" (Nê-hê-mi 8:10), và bạn có thể đối diện một cách tự tin với bất cứ điều gì mà một ngày sẽ mang đến.

Bạn có sẵn sàng tìm Thượng Đế và tìm niềm vui mà biết rằng Ngài sẽ mang đến cho cuộc đời của bạn chưa? Đó là một chuyện dễ dàng để làm bởi vì Ngài sẵn sàng đang chờ bạn đến với Ngài. Sách Rô-ma 10:13 nói với chúng ta rằng "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Vì vậy hãy thú nhận rằng bạn đã làm tội - "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23) - và dâng cuộc đời bạn cho Thượng Đế. Bạn sẽ hạnh phúc hơn vì nó, trong cả cuộc đời này và cuộc đời sau.

Bạn có thể dùng chính lời của bạn hay bạn có thể cầy nguyện đơn giản rằng, "Thưa Chúa Giê-xu, con đã làm tội, và con biết rằng Ngài đã chết cho những tội lỗi của con. Xin Ngài hãy vào cuộc đời con và làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của con, để con có thể biết được niềm vui của cuộc sống đời đời. A-men."

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di© 2002 - 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.