Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Đối Đãi Dấu Kín

[ English | Vietnamese ]

Bây giờ bạn đã tìm thấy sự đối đãi trong một câu đố, có một sự đối đãi tốt hơn nhiều đang đợi chờ cho bạn. Đó là một đối đãi mà không chảy như cái kẹo. Nó không làm hư những cái răng của bạn. Và nó sẽ không làm cho bạn đau bụng nếu bạn có nó quá nhiều.

Sự đối đãi này là một món quà từ Thượng Đế mà bạn có thể thưởng thức mãi mãi. Kinh Thánh nói rằng, "Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian [tất cả chúng ta] đến nỗi đã ban Con Một của Ngài [Chúa Giê-xu Christ], rằng hể ai [bất cứ người nào] tin Con Ấy thì không bị hư mất [bị chết], nhưng được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Cuộc sống đời đời là điều mà nó nói lên chính nó. Nó là một loại cuộc sống mà bạn có thể bắt đầu thưởng thức ngay bây giờ và nó sẽ tiếp tục mãi mãi và mãi mãi. Nó là một cuộc đời mà bạn chỉ có thể có được từ Thượng Đế.

Thượng Đế thật mong muốn bạn có được một cuộc sống đời đời mà Ngài lo lắng về tội lỗi mà đã chia rẽ bạn khỏi Ngài. Tội lỗi đang làm vở những qui luật của Thượng Đế, giống như sự lừa dối, hay nói dối, hay lấy đi vài thứ mà không phải là của bạn. Kinh Thánh nói rằng chúng ta "Tất cả đều có tội." Và Thượng Đế không thể để bất cứ tội lỗi nào đi vào Thiên Đàng.

Mặc dù chúng ta xứng đáng để chịu phạt hình, Thượng Đế vẫn yêu thương chúng ta. Thực tình mà nói, Ngài yêu chúng ta quá nhiều đến nổi Ngài đã ban Con của Ngài từ Thiên Đàng để cất đi những tội lỗi của chúng ta. Nào chúng ta hãy đọc lại câu Kinh Thánh: "Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian [tất cả chúng ta] đến nỗi đã ban Con Một của Ngài [Chúa Giê-xu Christ], rằng hể ai [bất cứ người nào] tin Con Ấy thì không bị hư mất [bị chết], nhưng được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Thượng Đế đang chờ đợi bạn để cầu xin sự tha thứ và nhận Đức Chuá Giê-xu Christ vào như Đấng Cứu Rỗi của bạn. Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy: "Kính thưa Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu, con biết con đã làm những việc sai lầm. Cảm ơn Ngài đã chịu thế hình phạt của con cho con. Con xin mời Ngài vào trong đời con và hãy cất đi những tội lỗi của con."

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.