Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Trên Hết, Chúa Giê-xu Yêu Em!

Noel Piper, Debby Anderson (Người vẽ tranh minh họa)

[ English | Vietnamese ]

Hãy luôn luôn nhớ rằng...

Mẹ thương em, và Ba thương em.

Anh của em thương em, và chị của em thương em.

Bà của em thương em, và ông của em thương em.

Dì và cô của em thương em, và những anh chị em họ cũng thương em.

Và những người bạn của em thương em. Nhưng trên hết...

Chúa Giê-xu thương em!

Em có biết Chúa Giê-xu là ai không?

Ngài là Con của Thượng Đế sống trên Thiên Đàng. Nếu em muốn mời Chúa Giê-xu sống trong lòng em và làm Đấng Cứu Rỗi của em, em có thể nói một lời cầu nguyện như vầy:

Thưa Thượng Đế, con xin lỗi vì những điều xấu con làm. Con biết rằng Chúa Giê-xu thương con và đã chết vì con, và con muốn gặp Ngài trên Thiên Đàng một ngày nào đó. Con muốn sống cho Ngài và cảm thấy tình yêu của Chúa Giê-xu trong lòng con. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di© 2002 - 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.