Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tình Yêu Thương Đáng Giá Tìm Kiếm

[ English | Vietnamese ]

Những nhà tâm lý học đã biết được từ lâu rằng mỗi người đều có hai sự ham muốn lớn và những nhu cầu bên trong. Điều đầu tiên là được yêu, và điều thứ nhì là yêu. Nhưng khi những áp lực và những cơn đau tim vào trong những cuộc đời của chúng ta, nhiều người có bao giờ lại từ bỏ bất cứ hy vọng nào của việc tìm kiếm tình yêu.

Cái bi kịch là chúng ta thường nhìn vào những nơi sai lầm để đáp ứng nơi sâu kín này, nhu cầu và ham muốn sâu sa. Vài người thì thay thế thói ô dâm cho tình yêu. Những người khác thì theo đuổi những việc vật chất hay những quan hệ ngoài mặt - tất cả đều trong sự cố gắng vô ích để đáp ứng một chân không có-hình-dạng-Thượng-Đế trong trái tim con người. Nhưng có tin tức tốt! Có một tình yêu mà có giá trị để tìm kiếm và một tình yêu có giá trị để chia xẻ. Kinh Thánh nói rằng, "Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Trên thập tự giá của Đấng Christ, tình yêu hùng vĩ của Thượng Đế được biểu lộ và ban cho một cách không điều kiện tới tất cả những ai mà sẽ được cứu.

Bạn từ lâu nay có biết đến tình yêu hùng vĩ này không? Vậy tôi cần hỏi bạn câu hỏi quan trọng nhất mà bạn chưa bao giờ được hỏi: Ở bên kia một cái bóng của sự nghi ngờ bạn có biết rằng Thượng Đế yêu thương bạn, rằng những tội lỗi của bạn được tha thứ, và rằng bạn được cứu và đang trên con đường của bạn lên thiên-đàng không?

Tin tức tuyệt vời là, bạn có thể biết! Hãy cho phép tôi chia xẻ với bạn làm thế nào để khám phá ra tình yêu thương tuyệt vời nhất có giá trị cho sự tìm kiếm.

Hãy Thừa Nhận Tội Lỗi Của Bạn. Đầu tiên, bạn phải thừa nhận rằng bạn là một tội nhân. Kinh Thánh nói rằng, "Không có ai là công bình cả, không ai, dù chỉ một người cũng không" (Rô-ma 3:10). "Vì tất cả mọi người đều có tội, và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).

Đó là tội lỗi của chúng ta chia rẽ chúng ta khỏi Thượng Đế và khỏi sự đáp ứng những nhu cầu và những ham muốn sâu thẳm nhất của chúng ta. Tội lỗi là một sự xúc phạm chống lại Thượng Đế mà mang đến một hình phạt nghiêm trọng. Theo Rô-ma 6:23, "Tiền công của tội lỗi là sự chết [sự xa cách vĩnh viễn khỏi tình yêu thương và lòng nhân từ của Thượng Đế]."

Hãy Từ Bỏ Những Sự Cố Gắng Của Bạn. Thứ nhì, bạn phải từ bỏ bất cứ sự cố gắng nào để cứu chính bạn. Nếu chúng ta đã có thể cứu chính chúng ta, thì cái chết của Chúa Giê-xu sẽ không cần thiết!

Dù "có được tôn giáo" cũng không thể đem bạn lên thiên-đàng. Kinh Thánh nói rằng nó "không phải bởi việc làm của sự công bình mà chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng nhân từ của Ngài [của Thượng Đế] mà Ngài đã cứu chúng ta" (Tít 3:5). Sự cứu rỗi là bởi ơn huệ của Thượng Đế, "không phải bởi những việc làm, hầu cho không bất cứ người nào khoe khoang" (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nhận Biết Sự Chết Thay Của Đấng Christ. Điều mà bạn không thể làm cho chính bạn, Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bạn! "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8). Ngài đã chết trên cây thập tự cho chúng ta, và rồi đã sống lại từ cõi chết để chứng tỏ rằng việc chết thay của Ngài là chấp nhận được đối với Thượng Đế. Nhưng bạn phải nhận biết và tin vào sự thật này. "Hãy tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ngươi sẽ được cứu" (Công-vụ-các-sứ-đồ 16:31).

Hãy Chấp Nhận Đấng Christ Như Là Đấng Cứu Rỗi Của Bạn. Sự cứu rỗi là món quà của Thượng Đế cho bạn. "Món quà của Thượng Đế là cuộc sống đời đời qua Đức Chúa Giê-xu Chirst là Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Khi người nào đó tặng cho bạn một món quà vô giá, thì việc khôn ngoan nhất mà bạn có thể làm là nhận lấy nó! Ngay thời điểm này, bạn có thể nhận lấy món quà của Đấng Christ về sự cứu rỗi bằng sự cầu nguyện cách chân thành lời cầu nguyện đơn giản từ tấm lòng của bạn:

Kính thưa Thượng Đế, con biết con là một tội nhân. Con biết rằng Ngài yêu thương con và muốn cứu con. Chúa Giê-xu, con tin rằng Ngài là Con của Thượng Đế, người mà đã chết trên thập tự giá để chịu thay những tội lỗi của con. Con tin rằng Thượng Đế đã mang Ngài ra khỏi sự chết. Con bây giờ từ bỏ đi tội lỗi của con và, bằng đức tin, nhận Ngài như Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi riêng của con. Mời Ngài vào lòng của con, tha thứ cho những tội lỗi của con, và cứu con, Đức Chúa Giê-xu. Trong danh thánh của Ngài con cầu nguyện. A-men.

Hởi bạn, nếu bạn chưa quyết định cho Đấng Christ, tôi thúc giục bạn hãy nhận Ngài vào hôm nay. Bạn sẽ vui mừng mãi mãi để biết một tình yêu thương đáng giá tìm kiếm!

Chuyển ngữ: D. Ngô


© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.