Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bạn Là Một-người-riêng-của-một-Loại

[ English | Vietnamese ]

Bạn Là Một-người-riêng-của-một-Loại!

Không có ai trên toàn thế giới mà giống y như bạn! Bạn không cần mặc một bộ đồ Halloween để làm một người duy nhất. Bạn thì đặc biệt mỗi ngày trong năm!

Không có ai khác mà giống như bạn, nói như bạn, và suy nghĩ giống y như bạn. Bạn là một-người-của-một-loại tạo hóa.

Rất xa xưa trước khi bạn sinh ra, Thượng Đế đã dự định bạn sẽ hình giống như thế nào từ trên đầu của bạn xuống tới những ngón chân của bạn.

Hãy nhìn vào đôi tay bạn. Không ai khác có những dấu tay giống y như là của bạn. Thượng rất khôn ngoan đến nỗi Ngài đã thiết kế một bộ mới cho mỗi người. Ngài không bao giờ phải dùng cùng một kiểu hai lần!

Thượng Đế tạo nên bạn đặc biệt bởi vì Ngài yêu thương bạn. Ngài tạo bạn để cho bạn có thể biết Ngài và yêu Ngài lại.

Kinh Thánh nói rằng Thượng Đế quan tâm đến mỗi con chim trên bầu trời. Bạn có nghĩ rằng Thượng Đế còn chú ý về bạn nhiều hơn không?

Thượng Đế biết hết mọi việc về chúng ta. Ngài biết những việc tốt mà chúng ta làm và những việc xấu mà chúng ta không muốn mọi người biết đến. Kinh Thánh nói rằng chúng ta tất cả đều làm những điều xấu (những tội lỗi) và chúng ta tất cả xứng đáng để bị hình phạt.

Nhưng bạn và tôi thì quá quan trọng đối với Thượng Đế mà Ngài đã ban Con một của chính Ngài, Chúa Giê-xu Christ, để chịu lấy hình phạt của chúng ta. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Thượng Đế yêu bạn quá nhiều đến nỗi Ngài muốn tha thứ cho bạn. Nhưng trước tiên bạn phải đồng ý với Ngài rằng bạn đã làm tội.

Ngay bây giờ bạn có thể nói chuyện với Thượng Đế. Nói với Ngài rằng bạn muốn Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của bạn. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe bạn. Ngài muốn bạn là thành phần của gia đình Ngài và giúp bạn mỗi ngày.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 - 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.