Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Con Sao Biển Kỳ Lạ

Bob Devine

[ English | Vietnamese ]

Bạn có biết rằng...

Không phải tất cả những CON SAO BIỂN đều có năm tay không? Nhiều con chỉ có ba, những con khác thì có sáu hay bảy, nhiều con khác có hai mươi, và có thể có nhiều đến năm mươi cánh tay!

NHỮNG CON SAO BIỂN có hàng ngàn những cái gai nhỏ và bén bao phủ chúng từ cái đầu của cánh tay này đến đầu của những cánh tay khác không? Đó là lý do tại sao con sao biển lại nằm trong nhóm của những sinh vật dưới biển được gọi là động vật da gai. Echino có nghĩa là "có nhiều gai," và derm có nghĩa là "da." Những cái gai này bảo vệ con sao biển khỏi những sinh vật nhỏ dưới biển mà muốn dán chúng vào những con sao biển và lấy đi sức mạnh của sao biển.

Cái miệng của CON SAO BIỂN thì nằm phía dưới thân của nó, ngay chính giữa không?

NHỮNG CON SAO BIỂN có những bàn chân rất nhỏ được gọi là bàn chân ống không? Mỗi cái chân ống có một ống giác hút nhỏ ở tại đầu bàn chân của nó. Con sao biển dùng những ống giác hút này để đi và cũng để bơm vào dưỡng khí - vì vậy những con sao biển thở qua những bàn chân của chúng!

NHỮNG CON SAO BIỂN không có mắt không? Nhưng thay vào đó, tại điểm cuối của mỗi cánh tay sao biển thì có rất nhiều tế bào mà rất nhạy cảm với ánh sáng. Khi một con sao biển di chuyển chậm chạp trong nước, những tế bào đặc biệt này và những bàn chân ống nhạy cảm sẽ giúp con sao biển tìm thức ăn.

NHỮNG CON SAO BIỂN ăn những con hàu không? Khi một con hàu cảm nhận rằng một con sao biển gần nó, nó sẽ nhanh chóng khép kín cái vỏ của nó bằng một cái táp! Nhưng con sao biển bao bọc những cánh tay của nó chung quanh cái vỏ và dùng những ống giác hút trên những bàn chân ống của nó để xoi vào cái vỏ của con hàu làm cho nó mở ra bằng sự rạn nức.

CON SAO BIỂN thực sự kéo bụng của nó qua miệng của nó để ăn đồ ăn không? Bởi vì cái vỏ của con hàu chỉ mở lớn cở mãnh của miếng bìa cứng, con sao biển phải lẻn cái bụng của nó vào trong cái vỏ và ăn con hàu trong khi con hàu vẫn còn ở trong cái vỏ đóng của nó.

Khi một CON SAO BIỂN mất đi những cánh tay của nó trong một tai nạn, nó sẽ mọc ra những cánh tay mới không? Một loại sao biển có thể hình thành toàn bộ thân thể từ một mảnh dài khoảng nữa inch (1,27 cm) của cánh tay nó!

ÔI CHAO!

Những con sao biển thật là những sinh vật kỳ lạ! Chúng được sáng tạo để thấy, đi, thở, ăn bảo vệ chính bản thân chúng, và tự chữa lành chúng khi chúng bị đau, tất cả đều trong một cách đặc biệt mà thích hợp với môi trường dưới nước riêng biệt của chúng. Chúa là Người Thiết Kế Tài Giỏi phía sau những con sao biển, tất cả những sinh vật ở trong biển, những sinh vật sống trên đất, và cũng như là con người! Chúa là Đấng Thiết Kế và Tạo Hóa của bạn. Ngài tạo dựng bạn với khả năng để biết Ngài và yêu thương Ngài. Những con sao biển có thể làm nhiều điều hay, nhưng chúng không thể học biết về Chúa và yêu thương Ngài như bạn có thể làm.

Bạn là một sinh vật kỳ diệu. Bạn chỉ cần nghĩ về tất cả những việc tốt mà Chúa đã thiết kế bạn để làm: suy nghĩ, nhãy, học, hát, yêu, chạy, chơi, cười, giúp những người khác... và có lẽ có nhiều điều nữa mà bạn có thể làm và những năng khiếu đặc biệt mà bạn có. Nhưng không có ai là hoàn toàn cả; tất cả mọi người đều làm những việc sai. Bạn có thể nghĩ ra vài việc mà bạn đã làm sai không? Có thể là bạn đã làm dữ với người nào đó ở trường học hay đã nói láo với cha mẹ của bạn. Chúa gọi những điều đó là tội lỗi.

Mọi người phạm tội đều phải bị phạt. Nhưng Chúa yêu thương chúng ta và không muốn chúng ta phạm tội. Ngài muốn chúng ta giống như Ngài - yêu thương, hiền lành, và tốt bụng. Và Ngài đã thiết kế ra một cách để cứu chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta và giúp chúng ta trở nên giống Ngài nhiều hơn. Chúa đã ban Con duy nhất của Ngài, là Chúa Giê-xu Christ, xuống thế gian làm người, giống như chúng ta, ngoại trừ là Chúa Giê-xu chưa bao giờ phạm tội. Dù vậy, Ngài đã chọn sự chết để Ngài có thể chuộc lấy hình phạt của cái chết cho những tội lỗi của chúng ta. Ba ngày sau khi Ngài chết, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại! Thật Chúa là kỳ diệu lắm phải không?

Bạn có muốn được một cuộc sống thanh sạch mới không? Nếu vậy thì bạn chỉ cần tin vào điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Hãy nói với Chúa rằng bạn rất làm hối lỗi cho những tội của bạn và cám ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến cứu bạn. Khi bạn tin vào Chúa Giê-xu và tin rằng Ngài đã chết cho bạn, thì Chúa sẽ bắt đầu làm việc trong bạn mỗi ngày, sẽ giúp bạn trở thành giống Ngài hơn, và giúp bạn tránh khỏi những việc làm sai. Nếu bạn muốn bắt đầu cuộc sống mới này, hãy trò chuyện với Ngài và nói vài điều như vầy:

Kính thưa Chúa, con rất lấy làm hối lỗi cho những điều xấu con làm. Cám ơn Ngài đã ban Con Giê-xu của Ngài để chuộc lấy hình phạt cho những tội lỗi của con. Con tin rằng Ngài đã chết vì con và đã sống lại để cho con có thể lên Thiên Đàng. Xin vui lòng thay đổi lòng của con và làm cho con giống như Chúa Giê-xu. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 - 2007 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.