Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Chọn Lựa Quan Trọng Nhất Mà Ban Chưa Từng Làm

[ English | Vietnamese ]

Sự bỏ phiếu của bạn thì quan trọng. Trên thực tế, một cựu tổng thống đã tin rằng "Lá phiếu là dụng cụ có quyền lực nhất được phát minh bởi con người..."

Những người mà chúng ta chọn để hướng dẫn đất nước của chúng ta sẽ có sự ảnh hướng rất lớn -- có thể là cho khoảng đời còn lại của cuộc đời chúng ta.

Lá phiếu cũng là một "dụng cụ có quyền lực" của sự thay đổi. Nhưng, buồn thay, nó không thể thay đổi hầu hết mọi điều. Bất kể là chúng ta bỏ phiếu thế nào, chúng ta không bao giờ có thể tìm được sự bình an vĩnh cửu, sự tự do khỏi tội lỗi, hay cuộc sống đời đời. Bất kể là chúng ta bỏ phiếu thế nào, nó sẽ không bao giờ thay đổi lòng của chúng ta.

Đó là tại sao sự chọn lựa quan trọng nhất mà bạn chưa từng làm là sự chọn lựa mà bạn làm với Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có Chúa Giê-xu có thể ban cho bạn sự bình an vĩnh cửu. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cho bạn sự tự do khỏi tội lỗi. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cho bạn cuộc sống đời đời.

Sự chọn lựa nguy ngập nhất mà bạn chưa từng làm là nói "ĐỒNG Ý" hay "KHÔNG" với Chúa Giê-xu. Nếu bạn chối từ Đấng Christ, bạn sẽ chối từ sự cứu rỗi ban cho của Chúa.

Nhưng nếu bạn chấp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi của bạn, Ngài sẽ ban cho bạn sự bình an, sự tự do khỏi tội lỗi, và cuộc sống đời đời với Ngài mãi mãi trong sự huy hoàng lộng lẫy của Thiên Đàng.

Bạn có muốn thực hiện sự chọn lựa quan trọng nhất không -- để nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi của bạn? Bạn có muốn nói "ĐỒNG Ý" với Chúa Giê-xu không? Những bước mà bạn cần làm thì rõ ràng đơn giản:

Thứ nhứt, hãy công nhận rằng bất kể là bạn tốt thế nào đi nữa, bạn cũng không bao giờ tốt đủ. Kinh Thánh nói rằng, "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Trong sự ăn năn thật sự, hãy mời Chúa tha thứ cho những tội lỗi của bạn: vì "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:9).

Thứ nhì, hãy nhận biết rằng Chúa yêu thương bạn, và tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết cho những tội lỗi của bạn: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Thứ ba, hãy nhận Ngài vào trong đời bạn bằng đức tin và tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi của bạn: vì "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12). Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta thú tội bằng miệng của chúng ta và tin trong lòng chúng ta rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, "thì ngươi sẽ được cứu" (Rô-ma 10:9).

Khi bạn đã theo những bước này trong đức tin, bạn có thể biết rằng Chúa đã tha thứ cho bạn, và bạn có cuộc sống đời đời. Ngay chổ mà bạn đang ở, tôi khuyến khích bạn hãy cầu nguyện từ trong lòng của bạn rằng:

"Ôi Chúa, con biết rằng con là một tội nhân. Ngay bây giờ con ăn năn và từ bỏ những tội lỗi của con. Con tin Chúa Giê-xu Christ đã chết cho những tội lỗi của con, Ngài đã sống lại từ ngôi mộ, và sống mãi mãi. Con mở cửa lòng con và cuộc đời con, con nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi của con. Cám ơn Ngài đã cứu con. Trong Danh Chúa Giê-xu, A-me."

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 - 2007 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.