Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Lời An Ủi

[ English | Vietnamese ]

Những người bạn và những người thân yêu sẽ rời xa ta, nhưng Thượng Đế sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ngài là "nơi nương náu và sức lực của chúng ta, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân" (Thi-Thiên 46:1).

Sẽ không có một ngày quá buồn thảm
mà Thượng Đế không thể làm nó sáng tươi
Và trong tấm lòng của người tin vào Ngài
Thì Ngài ban cho những bài ca trong đêm tối.
Sẽ không có một con đường nào bị che khuất
Mà Thượng Đế không thể chỉ lối dẫn đường
Nếu như ta tìm đến sự hướng dẫn Thánh Linh Ngài
Và kiên nhẫn đợi chờ và nguyện cầu.

Thượng Đế làm sáng tỏ sự an ủi của Cha Ngài qua Lời Ngài. "Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy" (Rô-ma 15:4).

Một quyển Kinh Thánh được đóng lại và bị để ra ngoài thì thường gây nên những tấm lòng không bình an. Nhưng chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ quay đi khỏi nỗi sầu khổ để tới sự cảm ơn đầy đủ hơn mà Chúa Giê-xu cũng đã gánh chịu sự buồn bã, cô đơn, và đau khổ trong suốt cuộc đời Ngài trên thế gian. Và Ngài đã bước đi bước cuối cùng mà chúng ta sẽ không bao giờ phải bước tới - Ngài gánh chịu và đã chết một mình cho những tội lỗi của chúng ta trên thập tự tàn nhẫn đó.

Không có thập tự nào nặng hơn
mà đôi tay bị đóng đinh khiếp sợ ở đó
Bị duỗi ra trong lòng thương dịu dàng
cái gánh nặng Ngài giúp chúng ta mang.
Không có tấm lòng nào qua tan vỡ
Mà Thượng Đế không thể hàn gắn được,
Bởi vì tấm lòng mà bị xuyên thấu trên CalVar
Vẫn làm điều đó cho những kẻ Ngài yêu thể cảm nhận.

Khi chúng ta trình lên những yêu cầu của chúng ta trước Cha Thiên Thượng, chúng ta biết rằng Ngài thật sự hiểu những nhu cầu sâu sắc của chúng ta. Chúng ta có thể dựa và và yên nghĩ trong những lời hứa của ngài:

" Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em."
Thi-Thiên 55:22, 1 Phi-e-rơ 5:7

" Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ."
Phi-líp 4:6-7

"Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó . Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi . Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu."
Ê-sai 49:13, Giăng 14:18, Hê-bê-rơ 13:5

Thượng Đế trong tình yêu thương đã hứa ban cho ân điển trong mỗi thử thách,
Thêm sức cho mỗi sự buồn phiền, giúp đỡ trong mỗi dặm đường,
Và xin Ngài ở trong thông cảm
Và tình yêu không hư mất sẽ phân chia đến nhiều người
Giúp đỡ cho từng người ngày mai
Và ban sự can đãm mới trong lòng bạn.

" Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn ." 2 Cô-rinh-tô 1:3-4

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di



© 2002 - 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.