Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bạn Thì Đặc Biệt

Ted Griffin

[ English | Vietnamese ]

"Không có người tầm thường. Bạn không bao giờ nói chuyện với một người chết," C.S. Lewis đã viết. Nó là sự thật - mỗi người trong chúng ta ai cũng là một tạo hóa đặc biệt của Thượng Đế.

Có tin hay không - không có ai mà giống như bạn cả. Hình dạng thân thể của bạn, giọng nói và những cá tính của bạn - những thói quen, trí thông minh, những sở thích cá nhân - tất cả những điều này tạo bạn thành một loại riêng. Dù là những dấu tay cũng phân biệt bạn với mọi người khác - quá khứ, hiện tại hay tương lai. Bạn không phải là sản phẩm của một dây chuyền lắp ráp có thứ tự nào đó; bạn là duy nhất.

Nhưng sự thật quan trọng nhất về đặc tính của bạn là Thượng Đế đã tạo nên bạn giống như hình ảnh của Ngài (Sáng Thế Ký 1:27). Ngài đã tạo nên bạn để bạn có thể dự phần vào sự sáng tạo của Ngài, có thể yêu, cười, và biết Ngài cách cụ thể. Thật vậy, bạn thì đặc biệt!

Kinh Thánh bộc lộ sự quan tâm hoàn toàn của Thượng Đế cho bạn như một cá nhân riêng. Tác giả Thi-thiên đã viết trong một trong những lời cầu nguyện đẹp của ông ta rằng, "Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng" (Thi-thiên 139:14). Thượng Đế biết bạn trước khi bạn được sinh ra. Khi đó, và bây giờ, Ngài có những dự tính cho bạn, những dự tính được bày tỏ bằng tình yêu.

Như chúng ta nhận thức sự luôn lo lắng của Thượng Đế cho chúng ta, chúng ta thật sự bắt đầu hiểu thấu sự khủng khiếp của tội lỗi. Ngài yêu bạn và tôi thật nhiều; nhưng thường thì chúng ta đi theo con đường của chính chúng ta, quay lưng lại với Ngài. Những ý định của Thượng Đế cho cuộc sống chúng ta khi đó bị ngăn chận; những ơn huệ của Ngài không đến với sự không sẵn sàng.

Nhưng dù ở đây chúng ta còn quí báu đối với Thượng Đế, vì Ngài tiếp tục yêu thương chúng ta dầu khi chúng ta không thèm để ý đến Ngài. Ngài vẫn coi chúng ta như những cá nhân với giá trị lớn. Không nghi ngờ gì cả khi tác giả thi-thiên đã tuyên bố, "Hỡi Đức Chúa Trời, các tư-tưởng Chúa quí-báu cho tôi thay! Số các tư-tưởng ấy thật lớn thay! Nếu tôi muốn đếm các tư-tưởng ấy, thì nhiều hơn cát" (Thi-thiên 139:17,18). Thượng Đế không phải là người không có cảm giác, hay một quốc vương có tấm lòng lạnh nhạt của những thiên đàng. Ngài cảm nhận được những đau đớn của chúng ta; Ngài chia xẻ những đau buồn của chúng ta. Ngài quan tâm, và Ngài coi mỗi người trong chúng ta đủ quan trọng để thương yêu.

Thật vậy, Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã cho Con duy nhất của Ngài xuống chết thay cho những tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, "Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta" (1 Giăng 4:10).

Vì bạn và tôi thì đặc biệt đối với Thượng Đế, Ngài muốn tha thứ chúng ta và ban cho chúng ta một cuộc đời đầy đủ và có ý nghĩa. Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu và cho phép Ngài sắp đặt cuộc đời chúng ta, Kinh Thánh nói rằng chúng ta trở thành "việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Ê-phê-sô 2:10). Ai có thể đặc biệt hơn thế?

Đúng vậy, bạn thật quí giá với Thượng Đế! Nếu bạn chưa bao giờ tin vào Chúa Giê-xu Christ cho sự cứu rỗi của bạn, hôm nay bạn có thể cầu nguyện như vầy:

"Kính thưa Đức Chúa Trời, con cám ơn Ngài vì đã gởi Chúa Giê-xu Christ xuống chết cho những tỗi lỗi của con và sống lại từ cõi chết để cho con có thể biết được sự tha thứ của Ngài và sống với Ngài mãi mãi. Ngay bây giờ con mời Ngài làm Đấng Cứu Rỗi của con để con có thể sống như một sự tạo hóa đặc biệt mà Ngài đã có dự định muốn con làm."

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.