Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Cú Đánh Mạnh Thú Vị Của Sanh Nhật

[ English | Vietnamese ]


Một câu đố dành cho bạn

Cái gì lớn hơn món quà sanh nhật lớn nhất mà bạn từng nhận, nhưng đủ nhỏ để vừa trong tấm lòng bạn?

Chữ cái trên mỗi quả bóng là một bí ẩn. Hãy sắp xếp những con số dưới những đường kẻ cho hợp với những con số trên những quả bóng và điền vào những chữ cái để khám phá câu trả lời.

Tình Yêu Thương của Thượng Đế

Nó lớn như thế nào? Kinh Thánh có chép, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Điều đó có nghĩa nó đủ lớn đối cho cả thế gian! Vì vậy làm sao bạn để nó ở trong tấm lòng bạn? Bằng cách tin vào món quà của Thượng Đế dành cho bạn.

Phải rồi. Đó là món quà mà Thượng Đế muốn tặng cho bạn, dù nếu nó không phải là sanh nhật của bạn. Nhưng những tội lỗi của bạn -- những điều xấu mà bạn làm -- khiến bạn xa cách Thượng Đế. Vì vậy, Thượng Đế đãsai Con Trai của Ngài, là Chúa Giê-xu, chết trên cây thập tự giá để cất những tội lỗi của bạn. Sau ba ngày Chúa Giê-xu sống lại và bây giờ sống ở Thiên Đàng.

Nếu bạn tin rằng Thượng Đế làm những điều kỳ diệu nầy cho bạn, thì bạn có thể nhận món quà tình yêu thương của Thượng Đế bên trong tấm lòng bạn và trở thành phần tử của gia đình Thượng Đế. "Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời" (I Giăng 3:1a). Bây giờ đó là điều gì đó để tổ chức kỷ niệm! Bạn có thể chấp nhận món quà của Thượng Đế ngay bây giờ bằng cách nói rằng, "Kính lạy Thượng Đế, con tin rằng Ngài đã sai Chúa Giê-xu cất những tội lỗi của con. Con xin lỗi vì những tội lỗi của con và xin Ngài tha thứ cho con. Xin mời Ngài vào đời sống con và làm đầy lòng con với tình yêu thương của Ngài. Amen."

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.


© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.