Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Con Ếch

[ English | Vietnamese ]

Bạn có biết rằng

NHỮNG CON ẾCH uống nước qua da của chúng không? Thay vì nuốt nước bằng những cái miệng của chúng, thì những con ếch hấp thụ hơi ẩm qua làn da của chúng. Những con ếch cũng nhận khí ô-xy qua làn da của chúng, mà giúp chúng thở tốt hơn trong nước.

NHỮNG CON ẾCH ăn với những đôi mắt nhắm lại không? Đôi mắt giúp con ếch nuốt bằng cách đi sâu vào trong đầu của nó và đẩy thức ăn xuống họng của nó.

NHỮNG CON ẾCH có thể nhãy 20 lần dài hơn chính chiều dài của chúng không? Giống như một con người nhảy qua bốn chiếc xe buýt trường học trong một cái nhảy!

NHỮNG CON ẾCH có những cái lưỡi dính không? Những con ếch không dùng những bàn tay của chúng để bắt lấy thức ăn chúng chỉ đưa những cái lưỡi của chúng ra! Những con ruồi, con muổi, và những sâu bọ ngon bụng khác thì dính vào cái đuôi lưỡi và được kép vào trong miệng của con ếch làm thức ăn buổi tối.

VÀI CON ẾCH mang lấy ngụy trang không? Những lằn và điểm chấm giúp những con ếch trộn lẫn vào những vùng tự nhiên xung quanh của chúng. Vài con ếch còn có thể thay đổi màu tùy thuộc vào địa phương hay thời tiết của nó.

NHỮNG CON ẾCH lột da không? Những con ếch lột da chúng mỗi tuần một lần. Rồi chúng ăn lớp da cũ để dùng lại những chất dinh dưỡng tụ ở bên trong.

NHỮNG CON ẾCH có thể sống tới 40 tuổi không? Hầu hết những con ếch sống từ 4 đến 15 năm.

Một con ếch không luôn là một con ếch không? Mỗi con ếch bắt đầu từ một cái trứng nhỏ mà nở thành con nòng nọc. Con nòng nọc có một cái đầu tròn và một cái đuôi và sống trong nước như một con cá. Con nòng nọc ăn nhiều khi thân của nó thay đổi và sinh ra những bộ phận mới. Sau ba tới bốn tháng, con nòng nọc có bốn chân và không còn đuôi và có thể sống trên đất - rồi nó trở thành con ếch!

THẬT TUYỆT DIỆU!

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể trở thành một sinh vật mới không? Bạn không thể có một cái đuôi và sống trong nước, nhưng Thượng Đế có thể ban cho bạn một cuộc đời mới. Đôi khi bạn có làm những việc mà gây cho bạn cảm thấy xấu hổ bên trong không? Có thể bạn muốn đóng vai một người nào đó ở trường học hay nói dối với cha mẹ của bạn. Thượng Đế gọi những điều xấu đó là tội lỗi. Mọi người được sinh ra và biết làm thế nào để có tội, và mọi người làm tội phải bị trừng phạt. Nhưng Thượng Đế, người mà yêu mến chúng ta, không muốn chúng ta làm tội. Ngài muốn chúng ta giống như Ngài - yêu thương, nhân từ, và tốt lành. Cũng giống như một con nòng nọc thay đổi thành một con ếch, Thượng Đế có thể giúp bạn trở thành giống như Ngài. Thượng Đế đã cho Con duy nhất của Ngài, Chúa Giê-xu, xuống thế gian để làm người, cũng giống như chúng ta, ngoại trừ Chúa Giê-xu không bao giờ có tội. Dù vậy, Ngài chọn sự chết để cho Ngài có thể chuộc lại hình phạt của sự chết cho chúng ta. Ba ngày sau khi Ngài chết, Thượng Đế đã sống lại!

Bạn có muốn được một cuộc đời mới và sạch tội không? Nếu vậy thì bạn chỉ cần tin vào điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Hãy nói với Thượng Đế rằng bạn lấy làm tiếc cho những tội lỗi của bạn và hãy cám ơn Ngài về việc cho Chúa Giê-xu xuống để cứu bạn. Kinh Thánh nói rằng, "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới!" (2 Cô-rinh-tô 5:17). Thượng Đế sẽ thay đổi bạn từ bên trong để làm bạn trở thành một sinh vật mới hoàn toàn - cũng giống như một con nòng nọc đổi thành một con ếch. Để làm điều này, bạn có thể cầu nguyện vài điều giống như vầy:

Thượng Đế thân mến, con lấy làm tiếc vì những điều xấu con làm. Cám ơn Ngài đã gởi Chúa Giê-xu xuống chuộc lấy hình phạt vì những tội lỗi của con. Xin vui lòng thay đổi con từ bên trong và giúp con tránh xa tội lỗi để con có thể sống một cuộc đời mới trong sạch cho Ngài. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.