Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Và Thượng Đế Cũng Tạo Nên Bạn Nữa!

[ English | Vietnamese ]

Bạn có biết Thượng Đế tạo nên mọi việc không? Ngài tạo nên mặt trời chiếu sáng, thãm cỏ xanh, con chó con đùa giỡn... và mọi việc mà bạn có thể thấy. Thượng Đế còn tạo nên một con vật lớn vĩ đại gọi là con hà mã (hippopotamus). Chúng ta gọi nó vắn tắt là hà mã (hippo). Hà mã nhìn có ngớ ngẩn không? Nó có những cái chân ngắn, một cái lưng khổng lồ, và một cái miệng cười rộng. Thượng Đế đã tạo nên hà mã ngớ ngẫn - nó có kỳ diệu không?

Và Thượng Đế cũng tạo nên bạn nữa! Thượng Đế nói rằng bạn thì đặc biệt. Bạn còn quan trọng nhiều đối với Ngài hơn là hà mã. Không có ai thật sự giống như bạn!

Bạn có biết tại sao bạn lại đặc biệt đối với Thượng Đế không? Bởi vì Ngài yêu thương bạn.

Thượng Đế yêu thương bạn nhiều đến nổi Ngài đã có thể làm được một việc vĩ đại nhất cho bạn. Ngài đã gởi Con của Ngài, là Chúa Giê-xu, xuống chết trên thập tự giá để chuộc lại tất cả những việc xấu mà bạn đã làm. Và rồi, ba ngày sau đó Ngài đã sống lại từ ngôi mộ. Và bây giờ Chúa Giê-xu thì thật sự sống!

Nhưng điều tốt nhất là Chúa Giê-xu muốn sống trong lòng của bạn và cho bạn một cuộc sống đời đời, từ đó bạn có thể sống với Ngài mãi mãi. Tất cả bạn cần phải làm là mời Ngài vào.

Bạn có thể mời Ngài vào trong lòng của bạn ngay bây giờ! Bạn chỉ cần cầu nguyện như vầy:

"Kính thưa Chúa Giê-xu, con rất làm hối tiếc tất cả những việc xấu mà con đã làm. Xin cám ơn Ngài đã chịu chết cho con, vì thế mà con có thể có được một cuộc sống đời đời. Con mong muốn Ngài đến và sống trong lòng của con. Con mong muốn Ngài làm người bạn thân của con."

Bây giờ hãy nhớ về tất cả những việc kỳ diệu mà Thượng Đế đã làm và bạn là người quan trọng hơn những điều đó! Bạn rất là đặc biệt đối với Thượng Đế.

Nếu bạn đã mời Chúa Giê-xu vào trong lòng của bạn, hay là muốn làm như vậy, xin vui lòng viết (hay nhờ người nào đó viết cho bạn) tên và địa chỉ của bạn dưới đây, và gởi nó tới chúng tôi cho thêm tin tức về việc tìm hiểu Chúa Giê-xu Christ như là Thượng Đế và Đấng Cứu Thế của bạn và học biết thêm về Ngài.

Chuyển ngữ: D. Ngô© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.