Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
110 Kỷ Luật của một Người Nữ Thánh Thiện12/5/2023 18:2:116469
2Được Gọi Để Làm Những Người Mẹ12/7/2023 1:56:3011348
3Chân Dung Của Một Người Mẹ0
4Má: Không Ai Thay Thế Cho Má0
5Một Người Mẹ Là Gì?12/4/2023 22:23:355387
6Những Lời Hứa cho Những Người Mẹ11/27/2023 16:45:381923
7Tình Yêu Của Một Người Mẹ12/4/2023 21:54:354950

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,975
240,626,869