Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Thượng Đế Biết Tên Tôi

[ English | Vietnamese ]

Thượng Đế tạo dựng mọi vật và Ngài biết rõ mọi điều. Thậm chí Ngài biết tôi thích màu gì nhất. Bạn thích nhất màu gì? Thật đáng ngạc nhiên! Thượng Đế đã biết màu đó!

Thượng Đế biết tên tôi. Thậm chí Ngài biết số tóc trên đầu tôi. Bạn có thể đếm bao nhiêu sợi tóc trên đầu bạn không? Thượng Đế có thể đếm từng ngôi sao trong vũ trụ. Ngài đã đặt từng ngôi sao vào chỗ của nó!

Thượng Đế nhìn thấy tôi khi tôi đi ra dạo chơi và khi tôi đi ngủ. Ngài có thể theo dõi tôi vì Ngài không hề ngủ. Khi tôi nấp vào chỗ kín đáo Yêu Thích nhất của tôi, Thượng Đế có thể tìm thấy tôi! Không điều gì có thể dấu khỏi Thượng Đế.

Khi con chim sẻ rơi trên mặt đất hay khi tôi ngã té trên mặt đất, Thượng Đế biết! Ngài luôn biết tôi cảm thấy như thế nào. Thượng Đế hiểu khi tôi cảm thấy buồn, vui, giận, hay là xấu. Ngài chăm sóc khi tôi cảm thấy bối rối, sợ hãi, hay hứng thú.

Trước khi Thượng Đế tạo dựng thế gian, Ngài đã biết về tôi. Trước khi tôi được sanh ra, Ngài đã biết những điều gì xảy ra từng ngày trong cuộc đời tôi. Thượng Đế biết tên tôi. Và Ngài biết tên của mọi người trên toàn cõi thế gian.*

Thượng Đế biết tất cả về chúng ta và Ngài yêu chúng ta .thậm chí khi chúng ta làm những điều xấu. Ngài gọi những điều xấu là tội lỗi. Mọi người phạm tội thì bị trừng phạt, nhưng Thượng Đế yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã làm điều kỳ diệu. Ngài đã sai Con Trai Duy Nhất của Ngài là Chúa Giê-xu, chiụ hình phạt thế cho chúng ta! Bây giờ, chúng ta có thể sống với Thượng Đế mãi mãi trên Thiên Đàng nếu chúng ta tin và chấp nhận món quà Cứu Chúa Giê-xu của Thượng Đế ban cho chúng ta.

Nếu bạn tin những điều nầy trong tấm lòng bạn, hãy nói chuyện với Thượng Đế ngay bây giờ và nói rằng, "Kính lạy Thượng Đế, con cám ơn Ngài vì yêu thương con nhiều đến nỗi Ngài biết tất cả về con. Con biết rằng con đãlàm điều xấu và con xin lỗi. Cám ơn Ngài đã sai phái Chúa Giê-xu đền thế tội cho con. Xin mời Ngài vào lòng con và giúp con yêu mến Ngài mỗi ngày càng thêm. Amen."

Nếu bạn muốn biết thêm về Thượng Đế, hãy hỏi người lớn giúp bạn viết tên bạn và địa chỉ ở bên dưới và gởi cho chúng tôi để nhận tập sách nhỏ miễn phí.

*Text excerpted from God Knows My Name by Debby Anderson, ©2003, Crossway Books.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.


© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.