Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Sự Thương Khó của Chúa Giê-xu Christ

Christin Ditchfield

[ English | Vietnamese ]

Mô Tả Ngắn: Bộ phim của Mel Gibson, Sự Thương Khó của Đấng Christ đã khuấy động nhiều sự quan tâm vào câu chuyện đóng đinh trên thập tự giá. Bài này nhằm giúp cho đọc giả chia xẻ không chỉ những sự kiện thật của Sự Thương Khó của Đấng Christ mà cả cái ý nghĩa đằng sau nó -- rằng Thiên Chúa đã chu cấp một cứu cánh để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.

Trọn Bản Văn: "Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy" (Giăng 1:10-11).

Bị sĩ báng và lăng nhục. Bị tát vào mặt. Bị đánh bằng những cùm tay -- và bằng những đòn roi. Lưng Ngài đã bị xé ra như những sợi dây cao su. Chân mày Ngài bị bầm và dẫm máu từ cái vương miện đầy những ngọn gai ép vào thịt Ngài. Một lưởi gươm đâm vào hông Ngài. Bị đóng đinh vào một thập tự giá và bị kết án vào một cái chết bạo tàn và đau đớn nhất.

Đây là Sự Thương Khó của Chúa Giê-xu Christ.

Từ "passion" (Sự Thương Khó) đến từ một chữ Latin có nghĩa là "phục đầu chịu đựng." Đó chính là điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Nhưng tại sao Ngài đã vâng phục vào sự đau đớn khủng khiếp như vậy? Tại sao Ngài đã cho phép chính mình trải qua những sự hành hạ và đau khổ như vậy?

Chỉ bằng một từ, tội-lỗi. Không phải của Ngài -- mà là của chúng ta. Chúa Giê-xu chính Ngài là vô tội. Ngài đã không làm một điều gì sai trái -- không bao giờ! Ngài không bao giờ có một tư tưởng ác độc. Ngài đã không bao giờ nói dối thậm chí một lời vô hại. Ngài là hoàn hảo, không tì vết, không tội lỗi. Nhưng chúng ta thì không. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi một chúng ta là một tội nhân. Mỗi chúng ta đã bỏ qua những điều răn của Đấng Tạo Hóa của chúng ta, từ bỏ quyền cai trị của Ngài trên chúng ta, không vâng theo luật lệ của Ngài, và đã không sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10-11).

Tội lỗi có một giá nặng nề: sự chết. Sự chết của thân thể, nhưng quan trọng hơn hết là sự chết về tâm linh của chúng ta. Chúng đã được ban cho những linh hồn trường tồn, để được sống mãi mãi. Chúng ta đã được tạo ra với mục đích để kinh nghiệm một mối liên hệ sâu xa và đầy ý nghĩa với Đấng mà đã tạo ra chúng ta. Những không gì mà đầy dẫy tội lỗi hay bất toàn có thể bước vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả những sự hung ác rất là đáng ghét đối với Ngài. Vì vậy khi chúng ta chọn tội lỗi trên Thiên Chúa, chúng ta đang chọn sự phân cách đời đời khỏi Ngài.

Nhưng trong sự nhân từ vô biên của Ngài, Đấng Tạo Hóa đã tạo ra cách cho chúng ta được giải hòa với Ngài. Thiên Chúa đã ban Con một của Ngài, Chúa Giê-xu, để chết thay cho chúng ta -- để nhận lãnh hình phạt cho chúng ta, để trả giá phạt cho tội lỗi của chúng ta. Tại sao Ngài lại làm một việc như thế?

Gói gọn trong một từ, tình yêu thương. Tình yêu thương cho bạn. Tình yêu thương cho tôi. Tình yêu thương cho cả nhân loại.

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16).

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự đóng đinh trên thập giá không là một điều ngạc nhiên đối với Chúa Giê-xu. Ngài đã biết chuyện gì sẽ xảy đến. Từ lúc ban đầu Ngài đã hiểu rõ những gì mình phải chịu đựng. Và dù vậy Ngài đã thận trọng chọn con đường dẫn đến thập tự giá. Ngài đã sẵn lòng nằm xuống để cứu chúng ta.

"Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh" (Ê-sai 53:5).

Huyết của Chúa Giê-xu đã chảy ra cho chúng ta. Ngày đó trên thập giá, Ngài đã trả giá tối cao để giải hòa giữa Thiên Chúa và người -- để làm hòa giữa hai bên. Điều mà có vẽ là một thảm họa sinh ra từ sự thù hằn thực sự là sự chiến thắng lớn lao nhất của tình yêu. Và sự đóng đinh trên thập tự giá không phải là kết cuộc của câu chuyện. Sự chết đã không có một quyền luật pháp nào trên Chúa Giê-xu -- Ngài đã không làm gì để đáng phải chết. Vì thế sự chết không thể giữ Ngài trong mồ. Vào sáng ngày thứ ba, Ngài đã sống lại trong quyền năng và vinh hiển. Và bây giời Ngài sống cho đến muôn đời!

Bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng có thể được sống. Chúa Giê-xu đã nói:

"Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" (Giăng 11:25).

Bởi vì sự đau khổ mà Chúa Giê-xu chịu đựng, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, bởi sự sống lại của Ngài, quyền năng của tội lỗi đã bị đổ vỡ. Sự chết đã bị chinh phục. Nhưng chỉ những ai mà tin Ngài sẽ nhận được hy vọng của thiên đàng, món quà của đời sống vĩnh cửu.

Bạn có tin không? Bạn có sẽ đón nhận món quà quí này, đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu không? Bạn có thể cầu nguyện như vầy:

Lạy Chúa Giê-xu, con xưng rằng con là kẻ có tội đang cần một Đấng Cứu Thế. Con biết đó là vì tội lỗi của con mà Ngài bị đem lên cây thập tự. Ngài đã lấy đi hình phạt thế cho con. Cám ơn Chúa vì đã hy sinh sự sống của Ngài cho sự sống của con. Cám ơn Chúa vì đã cứu con khỏi sự chết và cho con sự sống đời đời. Xin giúp cho con sống mỗi ngày trong sự nhận biết sự chết và sự phục sinh của Ngài, tội con được tha và nôn nả tôn vinh Ngài. Amen.

Chuyển ngữ: TDN


© 2002-2004 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.