Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bạn Có Sẵn Sàng Không

Billy Graham

[ English | Vietnamese ]

Bạn có thật sự tin rằng Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại đến trái đất này không? Tôi tin. Và tôi không thấy bất cứ niềm hy vọng khác cho thế giới bởi vì chúng ta đang hướng về một thảm họa.

Kinh Thánh nói, "trong những ngày sau rốt, sẽ có kẻ hay gièm-chê nói rằng: 'Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? muôn vật vẫn còn nguyên như lúc đầu sáng-thế.' Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế-gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm-đắm bởi nước lục. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy-phá kẻ ác" (2 Phi-e-rơ 3:3-7).

Nói cách khác, sự phán xét đang đến trên thế giới này, và nó sẽ là sự phán xét bằng lửa.

Trong nhiều năm qua, người ta tin rằng sự đe dọa của sự tàn sát hạt nhân đã biến mất, nhưng những thí nghiệm hạt nhân đã gây lại những mối lo sợ rằng một sự bất ngờ vẫn có thể đem chúng ta vào một thảm họa toàn cầu. Những nhà khoa học nói rằng chúng ta thì gần với sự hủy hoại thế giới hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Sự tận cùng của thế giới, như chúng ta biết, là một khả năng có tính cách khoa học.

Lời của Thượng Đế nói đến những sự chắc chắn về điểm tận cùng của thế giới. Chúa Giê-xu nói, "Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy" (Ma-thi-ơ 24:37). Thời của Nô-ê thì giống như cái gì? Và có điều gì tương tự như thế vào ngày nay? Những người vào thời của Nô-ê thì rất độc ác: "Các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn" (Sáng-thế-ký 6:5b). Hôn nhân bị lạm dụng (Sáng-thế-ký 6:1-13). Người ta bị hư nát (Sáng-thế-ký 6:1-13). Sự bạo động đã phơi bày. Có rất nhiều tôn giáo, nhưng nó suy đồi. Họ bị bận tâm với nhiều việc và không có thời gian dành cho Thượng Đế.

Vì thế Thượng Đế đã cảnh cáo họ, "Nếu ngươi không ăn năn và thay đổi những con đường đi của ngươi, ngươi sẽ đối diện sự phán xét."

Ở giữa tất cả sự suy đồi đó, Nô-ê đã dám đi theo Thượng Đế. Nô-ê đã tin vào Thượng Đế, và đức tin thật đã xác định Nô-ê sống thế nào. Bằng đức tinh đó, Nô-ê đã xây nên một chiếc tàu trong giữa rừng, ông và gia đình ông được cứu khi những giòng nước của sự hủy phá đến (Sáng-thế-ký 6:1-13; Hê-bơ-rơ 11:7).

Như vậy đức tin thật sẽ xác định bạn sống thế nào. Bạn có biết rằng Thượng Đế là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi riêng của bạn không? Bạn có thờ phượng Thượng Đế ở nhà của bạn không? Bạn có đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thường ngày không?

Hôm nay, chỉ còn một vết sáng trên chân trời của thế giới này là lời hứa về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si (Messiah). Chúng ta không thể tiếp tục giống như vậy lâu hơn nữa, bằng cách đạo đức hay là cách khoa học. Kỷ thuật mà giả định để cứu chúng ta thì sẵn sàng tiêu diệt chúng ta.

Nhưng chúng ta không chờ đợi trong kinh hãi, bởi vì là những Cô-đốc-nhân, chúng ta có niềm hy vọng về sự trở lại của Đấng Christ. Khi nào Ngài sẽ trở lại? Chúa Giê-xu đã nói, "Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên-sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi" (Ma-thi-ơ 24:36).

Khi nào sự tận cùng của thế giới sẽ đến? Nó sẽ đến với bạn lúc bạn chết, và đó có thể là bất cứ lúc nào cho bất cứ mọi người trong chúng ta. Bạn có lẽ đang phỏng chừng mình sẽ sống được thêm nhiều năm nữa, nhưng bạn không biết điều đó là chắc chắn. Chúng ta không bao giờ biết. Thượng Đế nói, "Nên ngươi khá sửa-soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi" (A-mốt 4:12b). Một cách tâm linh, bạn đã làm điều gì trong đời của bạn để chuẩn bị cho lúc đó khi trái tim của bạn ngừng đập?

Kinh Thánh nói rằng để thấy được vương quốc của Thượng Đế, bạn phải được tái sanh trở lại (Giăng 3:7). Bạn cần làm một cam kết với Đấng Christ hôm nay. Đây là giây phút của bạn với Thượng Đế.

Bạn phải làm gì?

Đầu tiên, bạn phải ăn năn những tội lỗi của bạn. Bạn có thể không có sức mạnh để thay đổi cách sống của bạn. Sự ăn năn có nghĩa là bạn nói với Thượng Đế rằng, "Con đã có tội. Con lấy làm tiếc cho tội lỗi của con. Con sẵn sàng thay đổi cách sống của con. Nhưng con không thể làm nó một mình. Chúa Giê-xu, xin hãy vui lòng ngự vào lòng con và giúp con sống cho Ngài."

Thứ nhì, bạn đến bằng đức tin. Điều đó có nghĩa là bạn đặt trọn sự tin tưởng vào Ngài và nói, "Đức Chúa Trời, con giao chính bản thân con cho Ngài."

Bạn có thể là một người tốt. Bạn có thể làm tất cả những điều tốt mà bạn có thể nghĩ đến, nhưng tất cả những điều đó thì không đủ. Bạn phải đến bằng đức tin như con trẻ với Chúa Giê-xu người mà đã chết trên thập tự giá vì bạn, người đã sống trở lại, người mà đang chờ bạn để làm điều cam kết đó.

Bạn có sẵn sàng để gặp Thượng Đế không? Bằng đức tin, hãy tạo tương lai của bạn an toàn hôm nay!

Được dùng với sự cho phép của Hội Liên Hiệp Billy Graham.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.