Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Đứa Bé, Bạn Thì Đặc Biệt

[ English | Vietnamese ]

Không ai trong cả thế giới
Là một bản sao giống như bạn.
Tôi vui mừng vì Chúa tạo nên bạn đặc biệt,
Bạn là một và chỉ mình Bạn!

Đó là sự thật! Không ai khác nhìn giống hoàn toàn như bạn, nói chuyện như bạn, và suy nghĩ như bạn.

Hãy nhìn vào đôi bàn tay của bạn. Không ai khác có những dấu tay hoàn toàn giống như của bạn. Thượng Đế rất khôn sáng cho nên Ngài đã phát họa một bộ tươi mới cho mỗi người. Ngài không bao giờ phải dùng kiểu mẫu giống nhau hai lần!

Cho dù người ta nói bạn rằng bạn nhìn giống mẹ hay Chú Jim của bạn, bạn thì chỉ là một người của bạn mà Thượng Đế đã tạo nên. Vào thời xa xưa trước khi bạn được sinh ra thì Ngài đã dự định bạn sẽ nhìn giống như thế nào, từ trên đầu của bạn xuống tới những ngón chân của bạn.

Thượng Đế đã tạo nên bạn quá đặc biệt bởi vì Ngài yêu bạn. Ngài đã tạo nên bạn để từ đó bạn có thể biết Ngài, và yêu Ngài trở lại.

Kinh Thánh nói rằng Thượng Đế quan tâm tới từng con chim trên bầu trời (Ma-thi-ơ 10:29). Bạn có nghĩ rằng Thượng Đế thì có quan tâm tới bạn hơn không?

Thượng Đế biết mọi việc về chúng ta. Ngài biết những điều tốt mà chúng ta làm và những điều xấu mà chúng ta không muốn bất cứ ai biết tới. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đã làm những điều xấu (những tội lỗi) và rằng tất cả chúng ta xứng đáng để bị phạt (Rô-ma 6:23).

Nhưng bạn và tôi thì quá quan trọng đối với Thượng Đế rằng Ngài đã ban Chính Con của Ngài, là Chúa Giê-xu Christ, để chịu hình phạt của chúng ta. "Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con một của Ngài, rằng hể ai tin Con ấy thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Thượng Đế yêu thương bạn quá nhiều đến nổi Ngà muốn tha thứ cho bạn. Nhưng đầu tiên bạn phải đồng ý với Ngài rằng bạn đã có tội.

Ngay bây giờ bạn có thể nói chuyện với Thượng Đế. Nói với Ngài răng bạn muốn Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Thế của bạn. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe bạn. Ngài muốn bạn dự phần vào của gia đình Ngài và Ngài muốn giúp đỡ bạn mỗi ngày.

Chuyển ngữ: D. Ngô


© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.