Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Bạn Sẽ Là Người Sống Sót Chứ?

Christin Ditchfield

[ English | Vietnamese ]

Hơn 6000 người thử cuộc. Mười sáu người dự thi được chọn để trải qua 39 ngày trên hòn đảo nhiệt đới. Ở đó họ thi đua theo các đội và là những cá nhân trong hàng loạt trò chơi sống còn trong rừng rậm - bơi tiếp sức, nhóm lửa, và ăn thịt chuột. Mỗi tuần những người thi đấu đứng trước một "hội đồng bộ tộc". Từng người một, những người ngang sức bầu chọn ra khỏi đảo và ra khỏi trận đấu.

Trên 50 triệu người điều chỉnh cuộc thi phát hình để xem "giây phút sự thật", để xem ai sẽ "sống còn" từ trận đấu và thắng với giải thưởng 1 triệu đô la.

Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ đối diện với "giây phút sự thật." Nhưng giây phút đó sẽ không được chiếu trong buổi chiếu tivi hàng tuần. Phần thưởng một triệu đô la không phải là những gì đáng bị đe dọa. Đó là câu hỏi chúng ta sẽ trải qua cõi đời đời ở đâu -- ở Thiên Đàng hay ở địa ngục. Đó không phải là hội đồng bộ tộc mà sẽ quyết định số phận của chúng ta. Chúng ta sẽ đứng trước Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Kinh Thánh phán với chúng ta, "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hêbơrơ 9:27).

Cả các bạn của chúng ta lẫn kẻ thù của chúng ta sẽ không nói chúng ta bị đoán xét làm sao. Không ai bỏ phiếu bầu chọn chúng ta hay phản đối chúng ta. Không lượng vận động nào hay mưu ý nào sẽ cứu lấy chúng ta. Chúng ta không thể đạt được "sự miễn trừ" bằng cách hoàn tất thành công những nhiệm vụ không thể hay không thích thú.

Con đường duy nhất mà chúng ta có thể sống còn vào ngày phán xét là có mối tương giao với Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng duy nhất có thể giúp chúng ta. Chúa Giê-xu giải thích, "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6).

Kinh Thánh phán với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bất lực với cuộc đấu của sự sống. Tất cả chúng ta đều phạm tội -- tất cả chúng ta phá luật của Thượng Đế. Trên buổi chiếu tivi, những người thua cuộc chỉ trở về nhà với gia đình của họ. Nhưng những người thua cuộc trong sự sống trải qua cõi đời đời ở địa ngục.

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rôma 6:23). Thượng Đế là Đấng đoán xét giàu lòng thương xót. Ngài muốn mọi người trong chúng ta có cơ hội "chiến thắng". Ngài đã ban Con Trai của Ngài là Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và đền tội thế cho chúng ta. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đená nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16).

Tất cả chúng ta phải làm là tin -- và nhận món quà sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không. Lúc đó, chúng ta có thể biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ không những sống còn Ngày Phán Xét, mà còn bởi hồng ân của Thượng Đế, thừa hưởng tài sản trên trời. Chúng ta có thể sống mà không sợ hãi, biết rằng khi giây phút sự thật của chúng ta đến, chúng ta sẽ không bị bỏ ra ngoài. Thay vì đó, chúng ta sẽ được đón tiếp vào nước Thiên Đàng đẹp đe õđến nỗi không thể mô tả. Kinh Thánh có chép, "Aáy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài" (1 Côrinhtô 2:9).

Bạn sẽ là "người sống sót" chứ? Sự chọn lựa là của bạn. Bạn có thể nói lời cầu nguyện như thế này:

Kính lạy Thiên Thượng yêu dấu, con biết con là một tội nhân và sẽ không sống sót vào ngày phán xét nếu không có tương giao với Ngài. Con cám ơn Ngài vì đã ban Con Trai của Ngài đền tội thế cho con và khiến Ngài từ kẻ chết sống lại để con có thể sống đời đời trên Thiên Đàng với Ngài. Con xin mời Ngài vào cuộc đời con và giúp con sống làm vinh danh Ngài. Amen.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.