Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Ngôi Mộ Trống Không

[ English | Vietnamese ]

Buổi sáng vào ngày thứ ba sự ảm đạm và giá lạnh của ngày thứ Sáu đã trôi qua. Thiên sứ đã lăn hòn đá ra và tuyên bố rằng, "Ngài không ở đây đâu Ngài sống lại rồi" (Ma-thi-ơ 28:6). Thế giới lại bật lên sự sống. Con Trời đã sống lại!

Chúa Giê-xu đã phán rằng, "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì không hề chết" (Giăng 11:25-26).

Bởi vì ngôi một trống, mà bạn và tôi có thể có được sự chắc chắn về cuộc sống đời đời. Sự chết không thể giữ Đấng Cứu Rỗi của chúng ta trong ngôi mộ - Người, mà hy sinh cuộc đời của Ngài để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, đã chiến thắng từ cõi chết. Cái chết và sứ sống lại của Chúa Giê-xu đã mở đường cho tất cả ai tin vào Ngài để kinh nghiệm cuộc sống thật trong sự hiện diện của Chúa Toàn Năng.

Hãy vui mừng, vì Ngài đã sống lại!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002-2004 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.