ĐÓNG HAY MỞ CHO TÌNH YÊU NÀO?

HomeHopeLife HelpsLife StoryGospelShare


Tin báo chí trong tuần lễ đầu tháng Năm năm 2000 đã ghi Một loại độc tố (virus) đã lan tràn qua hệ thống e-mail có tên tôi yêu bạn (I love you) đã làm hư hại hàng ngàn hệ thống hồ sơ của các công ty tư nhân và các cơ quan chính phủ, làm tiêu hủy các hồ sơ của hàng chục triệu máy computer.
Ước tính thiệt hại nầy thật lớn lao, vì virus đã phá hũy hay làm biến mất các hồ sơ, gồm cả chữ, hình ảnh, âm nhạc. Thiệt hại lên đến hàng chục tỉ mỹ kim.
Sau khi xuất hiện đầu tiên tại Philippines, qua đến Hồng kông, gây hại các máy điện toán của nhiều công ty và ngân hàng. Công ty bị tấn công đầu tiên là Nomura International ở Hồng Kông, sau khi một nhân viên mở điện thư nầy vì thấy tựa đề I love you. Sau đó, virus lây lan qua trụ sở của Nomura ở Luân đôn, Anh quốc, Đan mạch, Thụy điển, rồi lan qua Âu châu trước khi tấn công vào các máy điện toán Hoa Kỳ, kể cả lưỡng viện quốc hội, ngủ giác đài..
Tại Hoa kỳ, trong số các công ty bị tác hại vì bức điện thư I love you có cả hệ thống máy của thị trường chứng khoán Dow Jones và nhật báo Wall Street ấn bản A Ùchâu là những cơ quan liên hệ đến thị trường chứng khoán hoàn cầu.
Các báo chí ở San Francisco đã nhận định đây là loại virus nguy hiểm nhất trong lich sử xưa nay. Vì hình thức bề ngoài chỉ là một điện thư mang tựa đề Tôi yêu bạn. Khi người ta mở "file" đính kèm ra, thì độc tố (virus) sẽ tự động đi vào ngăn hồ sơ địa chỉ, dùng địa chỉ nầy để gởi tiếp loại độc tố nầy đến các người khác. Vì thế độc tố lan tràn rộng lớn và hết sức mau lẹ. Muốn không nguy hại cho máy computer, mỗi khi thấy điện thư I love you với hồ sơ đính kèm LOVE-LETTER-FOR YOU.TXT.vbs, hãy xóa bỏ đi, đừng mở ra, sẽ không ảnh hưởng.
Kẻ viết bài nầy, trước đó một ngày, nhận một điện thư của người bạn, cho biết trước, đã đề phòng. Sáng hôm sau mở computer thấy điện thư gởi cho mình :I love you. Đã xóa ngay nên không gặp nguy hại.

"Tôi nói yêu bạn", nhưng tôi đã tẩm độc tố vào đêû làm hại bạn. "Tôi yêu anh", nhưng lại muốn cho bao công trình nghiên cứu, tích lũy, bao công khó anh tích tụ, bao tài sản anh trở thành vô dụng.. Đó là tiếng yêu của quyền lực tối tăm.
Chúng ta đang sống trong một thế giới, bị quyền lực tối tăm và Satan chi phối. Quyền lực đó không muốn chúng ta thành công, không muốn chúng ta được cưú rỗi và nhận phước hạnh từ Thiên Chúa. Quyền lực đó không muốn chúng ta trở thành vật có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.
Tại vườn điạ đàng Eden xưa, Satan đã nói với tổ phụ Adan & Eâva tôi yêu anh chị, tôi muốn anh chị mắt mình mở ra và khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời, hãy ăn trái cấm đi. Họ đã ăn. Kết qủa họ đã mắc mưu của ma quỉ, trái mạng lịnh của Thượng đế và bị truất khỏi ĐCT trong đau khổ và vô vọng đời đời.

Ngày nay, đời và trần gian đang mời mọc chúng ta qua chữ Tôi yêu bạn nầy. "Tôi yêu bạn", tôi muốn bạn tự do hưởng thụ, tự do trụy lạc, tự do đi theo điều lòng mình muốn và ý mình ưa thích.Tôi yêu bạn xin gởi bạn một bức thư tình, chúng ta không ngờ nội dung thư tình đó đã tẩm đôïc tội lỗi có thể làm hư hoại và đốt cháy cuộc đời.
Giống như độc tố tôi yêu bạn, tội lỗi lan tràn nhanh chóng và phá hại tàn khốc trong lịch sử nhân loại xưa nay. Tội lỗi đã phá hoại đời sống tâm linh của mọi người trên thế giới nầy từ thượng lưu trí thức đến đến cùng đinh mộc mạc, từ vua chúa quan quyền đến bần dân nghèo khó, mọi người đều đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và đưa đến hậu quả là sự chết chể chất và tâm linh đời đời vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Chết ở đây là sự xa cách sự hiện diện của Thương đế, trở thành vật vô giá trị, bị loại bỏ, khước từ, bị hư mất thể chất và tâm linh, đời đời tách lìa khỏi sự sống, vinh quang và phước hạnh của Thiên Chúa.
Trong tình yêu tuyệt đối, Thiên Chúa đến trần gian trong chương trình cứu chuộc kỳ diệu. Ngài không gởi chúng ta một e-mail Tôi yêu bạn mà Ngài gởi đến bạn và thế giới một bức thư tình, bức thư của tình yêu thật, của sự thánh khiết và của sự hy sinh, qua con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu. Chúa Giê xu đã đến trần gian, trong đời sống thánh khiết, gương mẫu, bày tỏ tình yêu thương, tha thứ, cứu giúp chữa bịnh, đuổi quỉ, thể hiệïn uy quyền trên thiên nhiên, trên không gian và thời gian, trên tà linh, trên sự chết và sự sống. Ngài chịu chết trên thập tự giá, chịu án phạt thay cho bạn, để viết cho bạn một lá thư : Bạn ơi, chẳng có tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình
Trong suốt dòng lịch sử nhân loại, 20 thế kỷ qua, biết bao nhiêu triệu triệu người đã mở lòng ra tiếp nhận bức thư "tình yêu và hy sinh" của Chúa Giê-su. Không ai ân hận, hối tiếc; nhưng thảy đều được biến đổi trong hớn hở vui mừng, cảm ơn Thiên Chúa. Họ sốt sắng chuyển thư đó đến thân nhân, bạn bè, mà mình yêu mến với lòng ước mong thân hữụ cũng nhận được nguồn sung mãn và phước hạnh như mình.
Cuộc đời bạn với hồn, linh và thân xác ví nhu một computer có thể chứa nhiều điều và thực hiện nhiều hữu ích cho chương tình đời đời của Thiên Chúa. Xin hãy đóng lại, khoá kín và xóa bỏ với những điện thư Tôi yêu bạn và xin kèm theo đây các độc tố tội lỗi. Xin hãy mở ra cho tình yêu Thiên Chúa, cho sự hy sinh, tha thứ, đổi mới, cho sự an bình mà Ngài dành cho bạn.
Chúa Giê-xu đang phán với lòng bạn: Nầy Ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta, mở của cho, Ta sẽ vào, ăn bữa tối với người và người với Ta.
Mong bạn mở cửa, Chúa sẽ vào cuộc đời bạn và ban cho bạn sự cứu rỗi trong bình an, hy vọng và phuớc hạnh.

Nguyễn Hữu Trang, (VÒNG NGUYỆN CẦU, THÁNG 5-2000, SỐ 52)


Copyright ©2000-2002 Hope Way. All rights reserved.