VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giới Thiệu VietChristian


DÒNG THỜI GIAN :: LIÊN LẠC :: ENGLISH

Chào mừng quý vị đến với VietChristian.com! Đây là nơi quý vị có thể tham khảo nhiều tài liệu hữu ích khác nhau từ các Hội Thánh, mục vụ, và tôi con Chúa khắp nơi. Chúng tôi luôn dành thì giờ để cập nhật và giới thiệu những văn liệu mới. Kính mời quý vị viếng thăm website thường xuyên và đăng ký nhận Bản Tin Hằng Tuần. Các tên miền dễ nhớ là httl.org, kinhthanh.app, mucsu.org, và tinhuu.com.

Xin quý vị cầu nguyện cho mạng lưới này, gửi đăng thông báo Hội Thánh và các văn phẩm Cơ-đốc có tính chất dạy dỗ & bồi linh từ Kinh Thánh. Xin giúp chúng tôi quảng bá mạng lưới này cho mọi người xa gần bằng cách kết nối với VietChristian. Quý vị có thể hỗ trợ mạng lưới này khi bấm vào Amazon.com hay ChristianBook.com và đặt mua hàng trên đó.

VietChristian xin chân thành tri ân quý vị đã dự phần vào công việc Chúa với VietChristian qua sự khích lệ, cầu thay và dâng hiến. Lòng rộng rãi về tài chánh của quý vị là một nguồn đầu tư hỗ trợ cho sự duy trì và phát triển của mạng lưới truyền thông hữu hiệu này. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ở cùng quý vị và hướng dẫn quý vị trong sự dự phần đem Lời Chúa đến cho đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

VietChristian Donate

Chi Phí Bảo Trì & Phát Triển: $5000

Tổng cộng tiền dâng 2018: $1116 (cập nhật 7/1/18)

Cảm Tạ Quý Ân Nhân Dâng Hiến 2018

  1. Mục Sư Lê Thanh Liêm (6x)
  2. Nguyễn Thùy Mai
  3. Lê Thị Ánh Nga, AU
  4. Nguyễn, Đông (2x)
  5. Mục Sư Lê Thái An
  6. Lê Tuấn Anh, AU (12x)
  7. Nguyễn Eric