VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

SIGN IN

 CÂU GỐC YÊU THÍCHMới Đăng

 KINH THÁNH
 

Thứ HạngCâu Gốc Yêu ThíchShareThành Viên
1
btt/0/26:25
Like
Share
115
2
btt/5/1:8
Like
Share
105
3
btt/48/4:32
Like
Share
52
4
btt/42/3:16
Like
Share
48
5
btt/49/4:6
Like
Share
43
6
btt/47/5:22
Like
Share
43
7
btt/49/3:14
Like
Share
33
8
btt/38/3:10
Like
Share
31
9
btt/19/3:26
Like
Share
31
10
btt/19/16:3
Like
Share
29

Đầu  Lùi  1 / 722  Tiếp  Cuối

Câu Gốc Tôi Thích | Câu Gốc Yêu Thích | Kinh Thánh | English | Share