VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Autumn Photo

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Người Của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh:  2 Sa-mu-ên 17:1-24
Diễn Giả:  Mục Sư Phan Minh Tân
Xem:  1758

Xem Thêm

Share :: Tìm 2 Sa-mu-ên 17 Trên SermonCentral.com