VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Người Của Đức Chúa Trời

Người Của Đức Chúa Trời

2 Sa-mu-ên 17:1-24
Mục Sư Phan Minh Tân
C:7/18/2010; 1286 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:31:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1New York, NY, US3580.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trình Đến Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)5
2Ngươi Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Đắc Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Giữ Vững Đức Tin (Mục Sư Vương Quốc Sỹ)2
5Thân Thể Là Đền Thờ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.