VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bộ Lọc Tìm Kiếm

Thí dụ: Nếu quý vị muốn chỉ tìm kiếm bài giảng Giáng Sinh của Mục Sư Nguyễn Thỉ và Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên, xin chọn loạt bài Lễ Giáng Sinh và diễn giả số 113 và 114 và bấm nút Lựa Chọn.

Loạt Bài

Diễn Giả

1. Ông Phạm Xuân Thiên
2. Ông Trương Anh
3. Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
4. Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
5. Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
6. Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
7. Becky Zuck
8. Charlotte Stemple
9. Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
10. Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
11. Hồ Thanh Dũng
12. Jean Livingston
13. Jonathan Eggert
14. Lê Quang
15. Mục Sư Đào Văn Chinh
16. Mục Sư Đào Việt Tiến
17. Mục Sư Đỗ Đình Song
18. Mục Sư Đỗ Lê Minh
19. Mục Sư Đặng Chính
20. Mục Sư Đặng Minh Trí
21. Mục Sư Đặng Ngọc Hương
22. Mục Sư Đặng Ngọc Thẳng
23. Mục Sư Đặng Quy Thế
24. Mục Sư Đinh Văn Tư
25. Mục Sư Ansary Aboubakare
26. Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
27. Mục Sư Đoàn Dũng
28. Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
29. Mục Sư Đoàn Hưng Linh
30. Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
31. Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
32. Mục Sư Đoàn Văn Miêng
33. Mục Sư Đoàn Văn Minh
34. Mục Sư Bùi Ngọc Hương
35. Mục Sư Bùi Quang Túc
36. Mục Sư Bùi Thanh Nhàn
37. Mục Sư Cao Bảo Tài
38. Mục Sư Cao Hoàng Cung
39. Mục Sư Châu An Phước
40. Mục Sư Châu Trọng Ngọc
41. Mục Sư Chương Thanh Hải
42. Mục Sư Chương Thanh Lâm
43. Mục Sư Chung Tử Bửu
44. Mục Sư Dương Đình Nguyện
45. Mục Sư Dương Thạnh
46. Mục Sư Dave Holden
47. Mục Sư Hà Cẩm Tú
48. Mục Sư Hồ Bình Minh
49. Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
50. Mục Sư Hồ Khắc Đàm
51. Mục Sư Hồ Nguyên Kha
52. Mục Sư Hồ Thế Nhân
53. Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
54. Mục Sư Hồ Vũ
55. Mục Sư Hồ Xuân Phước
56. Mục Sư Hứa Trung Tín
57. Mục Sư Hoàng Siêu
58. Mục Sư Huỳnh John Hùng
59. Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
60. Mục Sư Huỳnh Sabastian
61. Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
62. Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
63. Mục Sư Huỳnh Văn Linh
64. Mục Sư Lâm Văn Minh
65. Mục Sư Lê Đình Ân
66. Mục Sư Lê Duy Tín
67. Mục Sư Lê Hồng Phúc
68. Mục Sư Lê Hoàng Thái An
69. Mục Sư Lê Hoàng Trọng
70. Mục Sư Lê Minh Sơn
71. Mục Sư Lê Ngọc Vinh
72. Mục Sư Lê Phước Lạc
73. Mục Sư Lê Phước Thiện
74. Mục Sư Lê Phước Thuận
75. Mục Sư Lê Tự Hiển
76. Mục sư Lê Tân
77. Mục Sư Lê Thành Hiệp
78. Mục Sư Lê Thanh Liêm
79. Mục Sư Lê Thế Đinh
80. Mục Sư Lê Thiện Dũng
81. Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
82. Mục Sư Lê Văn Dương
83. Mục Sư Lê Văn Thái
84. Mục Sư Lê Văn Thể
85. Mục Sư Mã Phúc Thạch
86. Mục Sư Mai Tấn David
87. Mục Sư Ngô Đình Can
88. Mục Sư Ngô Minh Quang
89. Mục Sư Ngô Thành Tâm
90. Mục Sư Ngô Văn Bửu
91. Mục Sư Ngô Việt Tân
92. Mục Sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
93. Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
94. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
95. Mục Sư Nguyễn Anh Tài
96. Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
97. Mục Sư Nguyễn Bá Quang
98. Mục Sư Nguyễn Công Thành
99. Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
100. Mục Sư Nguyễn Duy Trung
101. Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
102. Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
103. Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
104. Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
105. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
106. Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
107. Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
108. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
109. Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
110. Mục Sư Nguyễn Lập Mà
111. Mục Sư Nguyễn Minh
112. Mục Sư Nguyễn Minh Hải
113. Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
114. Mục Sư Nguyễn Nguyên
115. Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
116. Mục Sư Nguyễn Sang
117. Mục Sư Nguyễn Tờn
118. Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
119. Mục Sư Nguyễn Thành An
120. Mục Sư Nguyễn Thỉ
121. Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
122. Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
123. Mục Sư Nguyễn Thiện
124. Mục Sư Nguyễn Tony
125. Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
126. Mục Sư Nguyễn Văn Ba
127. Mục Sư Nguyễn Văn Bé
128. Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
129. Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
130. Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
131. Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
132. Mục Sư Nguyễn Văn Lục
133. Mục Sư Nguyễn Văn Lý
134. Mục Sư Nguyễn Văn Năm
135. Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
136. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
137. Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
138. Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
139. Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
141. Mục Sư Phan Chí Tâm
143. Mục Sư Phan Minh Hội
144. Mục Sư Phan Minh Tân
145. Mục Sư Phan Phước Lành
146. Mục Sư Phan Trần Dũng
147. Mục Sư Phan Vĩnh Cự
148. Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
149. Mục Sư Phạm Thanh Duy
150. Mục Sư Phạm Thanh Vũ
151. Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
152. Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
153. Mục Sư Thái Phước Trường
154. Mục Sư Trịnh Văn Khánh
155. Mục Sư Trương Trung Tín
156. Mục Sư Trương Văn Bồn
157. Mục Sư Trương Văn Hoàng
158. Mục Sư Trương Văn Sáng
159. Mục Sư Trương Văn Tốt
160. Mục Sư Trần Hữu Thành
161. Mục Sư Trần Lưu Chuyên
162. Mục Sư Trần Luân Vũ
163. Mục Sư Trần Mạnh Hùng
164. Mục Sư Trần Nghĩa
165. Mục Sư Trần Quốc Hùng
166. Mục Sư Trần Quang Tuấn
167. Mục Sư Trần Thanh Dũng
168. Mục Sư Trần Thiện Đức
169. Mục Sư Trần Thiện Minh
170. Mục Sư Trần Thiện Tri
171. Mục Sư Trần Trọng Luật
172. Mục Sư Vũ Ngọc Văn
173. Mục Sư Võ Bá Thanh
174. Mục Sư Võ Văn Lạc
175. Mục Sư Võ Xuân
176. Mục Sư Vương Quốc Sỹ
177. Mục Su Nguyễn Minh
178. Mark Rivera
179. Minh Nguyên
180. MSNC Trần Việt Dũng
181. Pastor Andre Campbell
182. Pastor Anthony Cesena
183. Pastor Art Garcia
184. Pastor Doyle Braden
185. Pastor Drake Travis
186. Pastor Evan Lee Dahl
187. Pastor Fletcher Tink
188. Pastor Garrett Sederholm
189. Pastor Gene Pietrini
190. Pastor Glen Peterson
191. Pastor Jason Bedell
192. Pastor Jason Mather
193. Pastor John Altfeltis
194. Pastor Lesly Joseph
195. Pastor Long Fuller
196. Pastor Luc Olekhnovitch
197. Pastor Michael Faber
198. Pastor Monica Stenberg
199. Pastor Nick Mangoutas
200. Pastor Perry Paxton
201. Pastor Samson Rajkuma
202. Pastor Steve Langley
203. Pastor Victor Chayasirisobhon
204. Pastor Virginia Stoughton
205. QPMS Nguyễn Sơn Hà
206. Rev. Cory Ishida
207. Rev. Dale Edwardson
208. Rev. Dale Sewall
209. Rev. Dan Wetzel
210. Rev. Donald Wiggins
211. Rev. Doug Kellum
212. Rev. Dwayne Nordstrom
213. Rev. Gary Benedict
214. Rev. Grady Mangham
215. Rev. Harold Mangham
216. Rev. Joe Davis
217. Rev. John Stumbo
218. Rev. Kenneth Mulkey
219. Rev. Kevin Kinchen
220. Rev. Kul Bal
221. Rev. Michael Proud
222. Rev. Mike Keyes
223. Rev. Nasir Iqbal
224. Rev. Peter Nanfelt
225. Rev. Peter Norris Nanfelt
226. Rev. Ralph S. Trainer
227. Rev. Randy Adams
228. Rev. Robert Fetherlin
229. Rev. Spencer Sutherland
230. Rev. Terry Smith
231. Rev. Thomas Stebbins
232. Rev. Timothy Williamson
233. Rev. Will Stevens
234. Thầy Đặng Ngọc Quốc
235. Thầy Mai Tan David
236. Thầy Trương Công Đạt
237. Truyền Đạo Ansary Aboubakare
238. Truyền Đạo Evan Dahl
239. Truyền Đạo Hồ Long
240. Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
241. Truyền Đạo Nguyễn Đào Hoàng
242. Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải
243. Truyền Đạo Trần Việt
244. Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân

Giảng Luận