VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Bộ Lọc Tìm Kiếm

Thí dụ: Nếu quý vị muốn chỉ tìm kiếm bài giảng Giáng Sinh của Mục Sư Nguyễn Thỉ và Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên, xin chọn loạt bài Lễ Giáng Sinh và diễn giả số 113 và 114 và bấm nút Lựa Chọn.

Loạt Bài

Diễn Giả

1. //todo
2. Ông Phạm Xuân Thiên
3. Ông Trương Anh
4. Andrew Le
5. Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
6. Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
7. Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
8. Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
9. Becky Zuck
10. Charlotte Stemple
11. Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
12. Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
13. Hồ Thanh Dũng
14. Jean Livingston
15. Jonathan Eggert
16. Lê Quang
17. Mục Sư Đào Văn Chinh
18. Mục Sư Đào Việt Tiến
19. Mục Sư Đỗ Đình Song
20. Mục Sư Đỗ Lê Minh
21. Mục Sư Đặng Chính
22. Mục Sư Đặng Minh Trí
23. Mục Sư Đặng Ngọc Báu
24. Mục Sư Đặng Ngọc Hương
25. Mục Sư Đặng Ngọc Thẳng
26. Mục Sư Đặng Quy Thế
27. Mục Sư Đinh Văn Tư
28. Mục Sư Ansary Aboubakare
29. Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
30. Mục Sư Đoàn Dũng
31. Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
32. Mục Sư Đoàn Hưng Linh
33. Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
34. Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
35. Mục Sư Đoàn Văn Miêng
36. Mục Sư Đoàn Văn Minh
37. Mục Sư Bùi Ngọc Hương
38. Mục Sư Bùi Quang Túc
39. Mục Sư Bùi Thanh Nhàn
40. Mục Sư Cao Bảo Tài
41. Mục Sư Cao Hoàng Cung
42. Mục Sư Châu An Phước
43. Mục Sư Châu Trọng Ngọc
44. Mục Sư Chương Thanh Hải
45. Mục Sư Chương Thanh Lâm
46. Mục Sư Chung Tử Bửu
47. Mục Sư Dương Đình Nguyện
48. Mục Sư Dương Thạnh
49. Mục Sư Dave Holden
50. Mục Sư Hà Cẩm Tú
51. Mục Sư Hồ Bình Minh
52. Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
53. Mục Sư Hồ Khắc Đàm
54. Mục Sư Hồ Nguyên Kha
55. Mục Sư Hồ Thế Nhân
56. Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
57. Mục Sư Hồ Vũ
58. Mục Sư Hồ Xuân Phước
59. Mục Sư Hứa Trung Tín
60. Mục Sư Hoàng Siêu
61. Mục Sư Huỳnh John Hùng
62. Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
63. Mục Sư Huỳnh Sabastian
64. Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
65. Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
66. Mục Sư Huỳnh Văn Linh
67. Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
68. Mục Sư Lâm Văn Minh
69. Mục Sư Lê Đình Ân
70. Mục Sư Lê Duy Tín
71. Mục Sư Lê Hồng Phúc
72. Mục Sư Lê Hoàng Thái An
73. Mục Sư Lê Hoàng Trọng
74. Mục Sư Lê Minh Sơn
75. Mục Sư Lê Ngọc Vinh
76. Mục Sư Lê Phước Lạc
77. Mục Sư Lê Phước Thiện
78. Mục Sư Lê Phước Thuận
79. Mục Sư Lê Tự Hiển
80. Mục sư Lê Tân
81. Mục Sư Lê Thành Hiệp
82. Mục Sư Lê Thanh Liêm
83. Mục Sư Lê Thế Đinh
84. Mục Sư Lê Thiện Dũng
85. Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
86. Mục Sư Lê Văn Dương
87. Mục Sư Lê Văn Thái
88. Mục Sư Lê Văn Thể
89. Mục Sư Mã Phúc Thạch
90. Mục Sư Mai Tấn David
91. Mục Sư Ngô Đình Can
92. Mục Sư Ngô Minh Quang
93. Mục Sư Ngô Thành Tâm
94. Mục Sư Ngô Văn Bửu
95. Mục Sư Ngô Việt Tân
96. Mục Sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
97. Mục sư Nguyễn Đức Hiền
98. Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
99. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
100. Mục Sư Nguyễn Anh Tài
101. Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
102. Mục Sư Nguyễn Bá Quang
103. Mục Sư Nguyễn Công Thành
104. Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
105. Mục Sư Nguyễn Duy Trung
106. Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
107. Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
108. Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
109. Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
110. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
111. Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
112. Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
113. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
114. Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
115. Mục Sư Nguyễn Lập Mà
116. Mục Sư Nguyễn Minh
117. Mục Sư Nguyễn Minh Hải
118. Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
119. Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
120. Mục Sư Nguyễn Nguyên
121. Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
122. Mục Sư Nguyễn Sang
123. Mục Sư Nguyễn Tờn
124. Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
125. Mục Sư Nguyễn Thành An
126. Mục Sư Nguyễn Thỉ
127. Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
128. Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
129. Mục Sư Nguyễn Thiện
130. Mục Sư Nguyễn Tony
131. Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
132. Mục Sư Nguyễn Văn Ba
133. Mục Sư Nguyễn Văn Bé
134. Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
135. Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
136. Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
137. Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
138. Mục Sư Nguyễn Văn Lục
139. Mục Sư Nguyễn Văn Lý
140. Mục Sư Nguyễn Văn Năm
141. Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
142. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
143. Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
144. Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
145. Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
147. Mục Sư Phan Chí Tâm
149. Mục Sư Phan Minh Hội
150. Mục Sư Phan Minh Tân
151. Mục Sư Phan Phước Lành
152. Mục Sư Phan Trần Dũng
153. Mục Sư Phan Vĩnh Cự
154. Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
155. Mục Sư Phạm Thanh Duy
156. Mục Sư Phạm Thanh Vũ
157. Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
158. Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
159. Mục Sư Thái Phước Trường
160. Mục Sư Trịnh Văn Khánh
161. Mục Sư Trương Trung Tín
162. Mục Sư Trương Văn Bồn
163. Mục Sư Trương Văn Hoàng
164. Mục Sư Trương Văn Sáng
165. Mục Sư Trương Văn Tốt
166. Mục Sư Trần Hữu Thành
167. Mục Sư Trần Lưu Chuyên
168. Mục Sư Trần Luân Vũ
169. Mục Sư Trần Mạnh Hùng
170. Mục Sư Trần Nghị
171. Mục Sư Trần Nghĩa
172. Mục Sư Trần Quốc Hùng
173. Mục Sư Trần Quang Tuấn
174. Mục Sư Trần Thanh Dũng
175. Mục Sư Trần Thiện Đức
176. Mục Sư Trần Thiện Minh
177. Mục Sư Trần Thiện Tri
178. Mục Sư Trần Trọng Luật
179. Mục Sư Trần Việt Dũng
180. Mục Sư Vũ Ngọc Văn
181. Mục Sư Võ Bá Thanh
182. Mục Sư Võ Chí Mai
183. Mục Sư Võ Văn Lạc
184. Mục Sư Võ Xuân
185. Mục Sư Vương Quốc Sỹ
186. Mục Su Nguyễn Minh
187. Mark Rivera
188. Minh Nguyên
189. Pasteur Christophe Paya
190. Pastor Đặng Ngọc Quốc
191. Pastor Andre Campbell
192. Pastor Anthony Cesena
193. Pastor Art Garcia
194. Pastor Bill Egan
195. Pastor Cory Ishida
196. Pastor Dale Edwardson
197. Pastor Dale Sewall
198. Pastor Dan Wetzel
199. Pastor Donald Wiggins
200. Pastor Doug Kellum
201. Pastor Doyle Braden
202. Pastor Drake Travis
203. Pastor Dwayne Nordstrom
204. Pastor Evan Lee Dahl
205. Pastor Fletcher Tink
206. Pastor Garrett Sederholm
207. Pastor Gary Benedict
208. Pastor Gene Pietrini
209. Pastor Glen Peterson
210. Pastor Grady Mangham
211. Pastor Hồ Long
212. Pastor Harold Mangham
213. Pastor Huỳnh Trần Linh
214. Pastor Jason Bedell
215. Pastor Jason Mather
216. Pastor Joe Davis
217. Pastor John Altfeltis
218. Pastor John Stumbo
219. Pastor Kenneth Mulkey
220. Pastor Kevin Kinchen
221. Pastor Kul Bal
222. Pastor Lesly Joseph
223. Pastor Long Fuller
224. Pastor Luc Olekhnovitch
225. Pastor Michael Faber
226. Pastor Michael Proud
227. Pastor Mike Keyes
228. Pastor Monica Stenberg
229. Pastor Nasir Iqbal
230. Pastor Nguyễn Tuấn Anh
231. Pastor Nick Mangoutas
232. Pastor Perry Paxton
233. Pastor Peter Nanfelt
234. Pastor Peter Norris Nanfelt
235. Pastor Ralph S. Trainer
236. Pastor Randy Adams
237. Pastor Robert Fetherlin
238. Pastor Samson Rajkuma
239. Pastor Spencer Sutherland
240. Pastor Steve Langley
241. Pastor Terry Smith
242. Pastor Thomas Stebbins
243. Pastor Timothy Williamson
244. Pastor Victor Chayasirisobhon
245. Pastor Virginia Stoughton
246. Pastor Will Stevens
247. QPMS Nguyễn Sơn Hà
248. Sưu Tầm
249. Thầy Mai Tan David
250. Thầy Trương Công Đạt
251. Truyền Đạo Ansary Aboubakare
252. Truyền Đạo Evan Dahl
253. Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
254. Truyền Đạo Lê Quang Phong
255. Truyền Đạo Nguyễn Đào Hoàng
256. Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải
257. Truyền Đạo Nguyễn Tuấn Anh
258. Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân

Giảng Luận