VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bộ Lọc Tìm Kiếm

Thí dụ: Nếu quý vị muốn chỉ tìm kiếm bài giảng Giáng Sinh của Mục Sư Nguyễn Thỉ và Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên, xin chọn loạt bài Lễ Giáng Sinh và diễn giả số 113 và 114 và bấm nút Lựa Chọn.

Loạt Bài

Diễn Giả

1. Ông Phạm Xuân Thiên
2. Ông Trương Anh
3. Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
4. Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
5. Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
6. Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
7. Becky Zuck
8. Charlotte Stemple
9. Evan Lee Dahl
10. Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
11. Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
12. Hồ Thanh Dũng
13. Jean Livingston
14. Jonathan Eggert
15. Lê Quang
16. Mục Sư Đào Văn Chinh
17. Mục Sư Đào Việt Tiến
18. Mục Sư Đỗ Đình Song
19. Mục Sư Đỗ Lê Minh
20. Mục Sư Đặng Minh Trí
21. Mục Sư Đặng Ngọc Hương
22. Mục Sư Đặng Ngọc Thẳng
23. Mục Sư Đặng Quy Thế
24. Mục Sư Đinh Văn Tư
25. Mục Sư Ansary Aboubakare
26. Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
27. Mục Sư Đoàn Dũng
28. Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
29. Mục Sư Đoàn Hưng Linh
30. Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
31. Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
32. Mục Sư Đoàn Văn Miêng
33. Mục Sư Đoàn Văn Minh
34. Mục Sư Bùi Ngọc Hương
35. Mục Sư Bùi Quang Túc
36. Mục Sư Bùi Thanh Nhàn
37. Mục Sư Cao Bảo Tài
38. Mục Sư Cao Hoàng Cung
39. Mục Sư Châu An Phước
40. Mục Sư Châu Trọng Ngọc
41. Mục Sư Chương Thanh Lâm
42. Mục Sư Chung Tử Bửu
43. Mục Sư Dương Đình Nguyện
44. Mục Sư Dương Thạnh
45. Mục Sư Dave Holden
46. Mục Sư Hà Cẩm Tú
47. Mục Sư Hồ Bình Minh
48. Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
49. Mục Sư Hồ Khắc Đàm
50. Mục Sư Hồ Nguyên Kha
51. Mục Sư Hồ Thế Nhân
52. Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
53. Mục Sư Hồ Vũ
54. Mục Sư Hồ Xuân Phước
55. Mục Sư Hứa Trung Tín
56. Mục Sư Hoàng Siêu
57. Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
58. Mục Sư Huỳnh Sabastian
59. Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
60. Mục Sư Huỳnh Văn Linh
61. Mục Sư Lâm Văn Minh
62. Mục Sư Lê Đình Ân
63. Mục Sư Lê Duy Tín
64. Mục Sư Lê Hồng Phúc
65. Mục Sư Lê Hoàng Thái An
66. Mục Sư Lê Minh Sơn
67. Mục Sư Lê Ngọc Vinh
68. Mục Sư Lê Phước Lạc
69. Mục Sư Lê Phước Thiện
70. Mục Sư Lê Phước Thuận
71. Mục sư Lê Tân
72. Mục Sư Lê Thành Hiệp
73. Mục Sư Lê Thanh Liêm
74. Mục Sư Lê Thế Đinh
75. Mục Sư Lê Thiện Dũng
76. Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
77. Mục Sư Lê Văn Dương
78. Mục Sư Lê Văn Thái
79. Mục Sư Lê Văn Thể
80. Mục Sư Mã Phúc Thạch
81. Mục Sư Mai Tấn David
82. Mục Sư Ngô Đình Can
83. Mục Sư Ngô Minh Quang
84. Mục Sư Ngô Thành Tâm
85. Mục Sư Ngô Văn Bửu
86. Mục Sư Ngô Việt Tân
87. Mục Sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
88. Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
89. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
90. Mục Sư Nguyễn Anh Tài
91. Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
92. Mục Sư Nguyễn Bá Quang
93. Mục Sư Nguyễn Công Thành
94. Mục Sư Nguyễn Duy Trung
95. Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
96. Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
97. Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
98. Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
99. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
100. Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
101. Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
102. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
103. Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
104. Mục Sư Nguyễn Lập Mà
105. Mục Sư Nguyễn Minh
106. Mục Sư Nguyễn Minh Hải
107. Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
108. Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
109. Mục Sư Nguyễn Sang
110. Mục Sư Nguyễn Tờn
111. Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
112. Mục Sư Nguyễn Thành An
113. Mục Sư Nguyễn Thỉ
114. Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
115. Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
116. Mục Sư Nguyễn Thiện
117. Mục Sư Nguyễn Tony
118. Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
119. Mục Sư Nguyễn Văn Ba
120. Mục Sư Nguyễn Văn Bé
121. Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
122. Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
123. Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
124. Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
125. Mục Sư Nguyễn Văn Lục
126. Mục Sư Nguyễn Văn Lý
127. Mục Sư Nguyễn Văn Năm
128. Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
129. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
130. Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
131. Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
132. Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
134. Mục Sư Phan Chí Tâm
136. Mục Sư Phan Minh Hội
137. Mục Sư Phan Minh Tân
138. Mục Sư Phan Phước Lành
139. Mục Sư Phan Trần Dũng
140. Mục Sư Phan Vĩnh Cự
141. Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
142. Mục Sư Phạm Thanh Duy
143. Mục Sư Phạm Thanh Vũ
144. Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
145. Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
146. Mục Sư Thái Phước Trường
147. Mục Sư Trịnh Văn Khánh
148. Mục Sư Trương Trung Tín
149. Mục Sư Trương Văn Bồn
150. Mục Sư Trương Văn Hoàng
151. Mục Sư Trương Văn Sáng
152. Mục Sư Trương Văn Tốt
153. Mục Sư Trần Hữu Thành
154. Mục Sư Trần Lưu Chuyên
155. Mục Sư Trần Luân Vũ
156. Mục Sư Trần Mạnh Hùng
157. Mục Sư Trần Nghĩa
158. Mục Sư Trần Quốc Hùng
159. Mục Sư Trần Quang Tuấn
160. Mục Sư Trần Thanh Dũng
161. Mục Sư Trần Thiện Đức
162. Mục Sư Trần Thiện Minh
163. Mục Sư Trần Thiện Tri
164. Mục Sư Trần Trọng Luật
165. Mục Sư Vũ Ngọc Văn
166. Mục Sư Võ Bá Thanh
167. Mục Sư Võ Văn Lạc
168. Mục Sư Võ Xuân
169. Mục Sư Vương Quốc Sỹ
170. Mục Su Nguyễn Minh
171. Mark Rivera
172. Minh Nguyên
173. Pastor Andre Campbell
174. Pastor Anthony Cesena
175. Pastor Art Garcia
176. Pastor Doyle Braden
177. Pastor Drake Travis
178. Pastor Fletcher Tink
179. Pastor Garrett Sederholm
180. Pastor Gene Pietrini
181. Pastor Glen Peterson
182. Pastor Jason Bedell
183. Pastor Jason Mather
184. Pastor John Altfeltis
185. Pastor Lesly Joseph
186. Pastor Long Fuller
187. Pastor Luc Olekhnovitch
188. Pastor Michael Faber
189. Pastor Monica Stenberg
190. Pastor Nick Mangoutas
191. Pastor Perry Paxton
192. Pastor Samson Rajkuma
193. Pastor Steve Langley
194. Pastor Victor Chayasirisobhon
195. Pastor Virginia Stoughton
196. QPMS Nguyễn Sơn Hà
197. Rev. Cory Ishida
198. Rev. Dale Edwardson
199. Rev. Dale Sewall
200. Rev. Dan Wetzel
201. Rev. Donald Wiggins
202. Rev. Doug Kellum
203. Rev. Dwayne Nordstrom
204. Rev. Gary Benedict
205. Rev. Grady Mangham
206. Rev. Harold Mangham
207. Rev. Joe Davis
208. Rev. John Stumbo
209. Rev. Kenneth Mulkey
210. Rev. Kevin Kinchen
211. Rev. Kul Bal
212. Rev. Michael Proud
213. Rev. Mike Keyes
214. Rev. Nasir Iqbal
215. Rev. Peter Nanfelt
216. Rev. Peter Norris Nanfelt
217. Rev. Ralph S. Trainer
218. Rev. Randy Adams
219. Rev. Robert Fetherlin
220. Rev. Spencer Sutherland
221. Rev. Terry Smith
222. Rev. Thomas Stebbins
223. Rev. Timothy Williamson
224. Rev. Will Stevens
225. Thầy Đặng Ngọc Quốc
226. Thầy Mai Tan David
227. Thầy Trương Công Đạt
228. Thầy Võ Hoàng Thiên Ân
229. Truyền Đạo Ansary Aboubakare
230. Truyền Đạo Evan Dahl
231. Truyền Đạo Hồ Long
232. Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
233. Truyền Đạo Nguyễn Đào Hoàng
234. Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải
235. Truyền Đạo Trần Việt

Giảng Luận