VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bộ Lọc Tìm Kiếm

Thí dụ: Nếu quý vị muốn chỉ tìm kiếm bài giảng Giáng Sinh của Mục Sư Nguyễn Thỉ và Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên, xin chọn loạt bài Lễ Giáng Sinh và diễn giả số 113 và 114 và bấm nút Lựa Chọn.

Loạt Bài

Diễn Giả

1. Ông Phạm Xuân Thiên
2. Ông Trương Anh
3. Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
4. Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
5. Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
6. Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
7. Becky Zuck
8. Charlotte Stemple
9. Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
10. Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
11. Hồ Thanh Dũng
12. Jean Livingston
13. Jonathan Eggert
14. Lê Quang
15. Mục Sư Đào Văn Chinh
16. Mục Sư Đào Việt Tiến
17. Mục Sư Đỗ Đình Song
18. Mục Sư Đỗ Lê Minh
19. Mục Sư Đặng Chính
20. Mục Sư Đặng Minh Trí
21. Mục Sư Đặng Ngọc Hương
22. Mục Sư Đặng Ngọc Thẳng
23. Mục Sư Đặng Quy Thế
24. Mục Sư Đinh Văn Tư
25. Mục Sư Ansary Aboubakare
26. Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
27. Mục Sư Đoàn Dũng
28. Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
29. Mục Sư Đoàn Hưng Linh
30. Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
31. Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
32. Mục Sư Đoàn Văn Miêng
33. Mục Sư Đoàn Văn Minh
34. Mục Sư Bùi Ngọc Hương
35. Mục Sư Bùi Quang Túc
36. Mục Sư Bùi Thanh Nhàn
37. Mục Sư Cao Bảo Tài
38. Mục Sư Cao Hoàng Cung
39. Mục Sư Châu An Phước
40. Mục Sư Châu Trọng Ngọc
41. Mục Sư Chương Thanh Hải
42. Mục Sư Chương Thanh Lâm
43. Mục Sư Chung Tử Bửu
44. Mục Sư Dương Đình Nguyện
45. Mục Sư Dương Thạnh
46. Mục Sư Dave Holden
47. Mục Sư Hà Cẩm Tú
48. Mục Sư Hồ Bình Minh
49. Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
50. Mục Sư Hồ Khắc Đàm
51. Mục Sư Hồ Nguyên Kha
52. Mục Sư Hồ Thế Nhân
53. Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
54. Mục Sư Hồ Vũ
55. Mục Sư Hồ Xuân Phước
56. Mục Sư Hứa Trung Tín
57. Mục Sư Hoàng Siêu
58. Mục Sư Huỳnh John Hùng
59. Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
60. Mục Sư Huỳnh Sabastian
61. Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
62. Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
63. Mục Sư Huỳnh Văn Linh
64. Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
65. Mục Sư Lâm Văn Minh
66. Mục Sư Lê Đình Ân
67. Mục Sư Lê Duy Tín
68. Mục Sư Lê Hồng Phúc
69. Mục Sư Lê Hoàng Thái An
70. Mục Sư Lê Hoàng Trọng
71. Mục Sư Lê Minh Sơn
72. Mục Sư Lê Ngọc Vinh
73. Mục Sư Lê Phước Lạc
74. Mục Sư Lê Phước Thiện
75. Mục Sư Lê Phước Thuận
76. Mục Sư Lê Tự Hiển
77. Mục sư Lê Tân
78. Mục Sư Lê Thành Hiệp
79. Mục Sư Lê Thanh Liêm
80. Mục Sư Lê Thế Đinh
81. Mục Sư Lê Thiện Dũng
82. Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
83. Mục Sư Lê Văn Dương
84. Mục Sư Lê Văn Thái
85. Mục Sư Lê Văn Thể
86. Mục Sư Mã Phúc Thạch
87. Mục Sư Mai Tấn David
88. Mục Sư Ngô Đình Can
89. Mục Sư Ngô Minh Quang
90. Mục Sư Ngô Thành Tâm
91. Mục Sư Ngô Văn Bửu
92. Mục Sư Ngô Việt Tân
93. Mục Sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
94. Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
95. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
96. Mục Sư Nguyễn Anh Tài
97. Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
98. Mục Sư Nguyễn Bá Quang
99. Mục Sư Nguyễn Công Thành
100. Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
101. Mục Sư Nguyễn Duy Trung
102. Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
103. Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
104. Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
105. Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
106. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
107. Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
108. Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
109. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
110. Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
111. Mục Sư Nguyễn Lập Mà
112. Mục Sư Nguyễn Minh
113. Mục Sư Nguyễn Minh Hải
114. Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
115. Mục Sư Nguyễn Nguyên
116. Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
117. Mục Sư Nguyễn Sang
118. Mục Sư Nguyễn Tờn
119. Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
120. Mục Sư Nguyễn Thành An
121. Mục Sư Nguyễn Thỉ
122. Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
123. Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
124. Mục Sư Nguyễn Thiện
125. Mục Sư Nguyễn Tony
126. Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
127. Mục Sư Nguyễn Văn Ba
128. Mục Sư Nguyễn Văn Bé
129. Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
130. Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
131. Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
132. Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
133. Mục Sư Nguyễn Văn Lục
134. Mục Sư Nguyễn Văn Lý
135. Mục Sư Nguyễn Văn Năm
136. Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
137. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
138. Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
139. Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
140. Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
142. Mục Sư Phan Chí Tâm
144. Mục Sư Phan Minh Hội
145. Mục Sư Phan Minh Tân
146. Mục Sư Phan Phước Lành
147. Mục Sư Phan Trần Dũng
148. Mục Sư Phan Vĩnh Cự
149. Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
150. Mục Sư Phạm Thanh Duy
151. Mục Sư Phạm Thanh Vũ
152. Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
153. Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
154. Mục Sư Thái Phước Trường
155. Mục Sư Trịnh Văn Khánh
156. Mục Sư Trương Trung Tín
157. Mục Sư Trương Văn Bồn
158. Mục Sư Trương Văn Hoàng
159. Mục Sư Trương Văn Sáng
160. Mục Sư Trương Văn Tốt
161. Mục Sư Trần Hữu Thành
162. Mục Sư Trần Lưu Chuyên
163. Mục Sư Trần Luân Vũ
164. Mục Sư Trần Mạnh Hùng
165. Mục Sư Trần Nghĩa
166. Mục Sư Trần Quốc Hùng
167. Mục Sư Trần Quang Tuấn
168. Mục Sư Trần Thanh Dũng
169. Mục Sư Trần Thiện Đức
170. Mục Sư Trần Thiện Minh
171. Mục Sư Trần Thiện Tri
172. Mục Sư Trần Trọng Luật
173. Mục Sư Vũ Ngọc Văn
174. Mục Sư Võ Bá Thanh
175. Mục Sư Võ Văn Lạc
176. Mục Sư Võ Xuân
177. Mục Sư Vương Quốc Sỹ
178. Mục Su Nguyễn Minh
179. Mark Rivera
180. Minh Nguyên
181. MSNC Trần Việt Dũng
182. Pastor Andre Campbell
183. Pastor Anthony Cesena
184. Pastor Art Garcia
185. Pastor Bill Egan
186. Pastor Doyle Braden
187. Pastor Drake Travis
188. Pastor Evan Lee Dahl
189. Pastor Fletcher Tink
190. Pastor Garrett Sederholm
191. Pastor Gene Pietrini
192. Pastor Glen Peterson
193. Pastor Jason Bedell
194. Pastor Jason Mather
195. Pastor John Altfeltis
196. Pastor Lesly Joseph
197. Pastor Long Fuller
198. Pastor Luc Olekhnovitch
199. Pastor Michael Faber
200. Pastor Monica Stenberg
201. Pastor Nick Mangoutas
202. Pastor Perry Paxton
203. Pastor Samson Rajkuma
204. Pastor Steve Langley
205. Pastor Victor Chayasirisobhon
206. Pastor Virginia Stoughton
207. QPMS Nguyễn Sơn Hà
208. Rev. Cory Ishida
209. Rev. Dale Edwardson
210. Rev. Dale Sewall
211. Rev. Dan Wetzel
212. Rev. Donald Wiggins
213. Rev. Doug Kellum
214. Rev. Dwayne Nordstrom
215. Rev. Gary Benedict
216. Rev. Grady Mangham
217. Rev. Harold Mangham
218. Rev. Joe Davis
219. Rev. John Stumbo
220. Rev. Kenneth Mulkey
221. Rev. Kevin Kinchen
222. Rev. Kul Bal
223. Rev. Michael Proud
224. Rev. Mike Keyes
225. Rev. Nasir Iqbal
226. Rev. Peter Nanfelt
227. Rev. Peter Norris Nanfelt
228. Rev. Ralph S. Trainer
229. Rev. Randy Adams
230. Rev. Robert Fetherlin
231. Rev. Spencer Sutherland
232. Rev. Terry Smith
233. Rev. Thomas Stebbins
234. Rev. Timothy Williamson
235. Rev. Will Stevens
236. Thầy Mai Tan David
237. Thầy Trương Công Đạt
238. Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc
239. Truyền Đạo Ansary Aboubakare
240. Truyền Đạo Evan Dahl
241. Truyền Đạo Hồ Long
242. Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
243. Truyền Đạo Nguyễn Đào Hoàng
244. Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải
245. Truyền Đạo Trần Việt
246. Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân

Giảng Luận