VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 90:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2009; 1331 xem 10 lưu
Xem lần cuối 37.12 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/30/2014; P: 12/6/2014; 1050 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.42 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 54 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 87 xem
Xem lần cuối 6.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/20/2013; 455 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/13/2011; 958 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.80 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 226 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/9/2014; 1512 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 160  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.