VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:15-17

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng xử sự như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy tận dụng thì giờ, vì nay là thời xấu xa. 17 Vậy, đừng xử sự như kẻ ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn