VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | I Phê-rơ

Gia-cơ 4:13-17

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Bây giờ, hãy nghe đây, những người đang nói: "Nay mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, làm việc một năm, buôn bán kiếm lời! 14 Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất. 15 Đáng lẽ anh chị em nói rằng: "Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!" 16 Nói như anh chị em là khoe khoang tự phụ; phàm khoe khoang như thế là xấu. 17 Vậy, ai biết điều lành mà không làm là phạm tội.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn