VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 17 | I Các Vua 18 | I Các Vua 19 | II Các Vua

I Các Vua 18:41-46

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

41 Ê-li nói với A-háp: "Xin mời vua đi lên, ăn và uống. Vì tôi nghe có tiếng mưa rào." 42 Vậy A-háp đi lên, ăn và uống. Ê-li đi lên đỉnh núi Cạt-mên. Tại đó, ông sấp mặt xuống đất, iữa hai đầu gối. 43 Ông nói với người đầy tớ ông: "Hãy đi, nhìn về hướng biển." Người ấy đi, nhìn, rồi trở lại nói: "Con chẳng thấy gì cả." Ông bảo: "Hãy đi trở lại, và làm bảy lần như thế." 44 Lần thứ bảy người ấy nói: "Kìa, con thấy có một đám mây, cỡ bằng bàn tay, đang nổi lên ngoài biển." Ông bảo: "Hãy đến nói với A-háp: "Xin vua hãy thắng xe và đi xuống mau, kẻo mưa sẽ giữ vua lại.’" 45 Chẳng mấy chốc, mây đen kéo đến phủ khắp bầu trời và gió cuồn cuộn thổi. Một trận mưa lớn đổ xuống. A-háp vội vàng lên xe, chạy đến Gít-rê-ên. 46 Tay của CHÚA đặt trên Ê-li. Ông thắt lưng và chạy trước xe A-háp, cho đến lúc vào thành Gít-rê-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn