VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | I Các Vua | II Các Vua 3 | II Các Vua 4 | II Các Vua 5 | I Sử Ký

II Các Vua 4:38-41

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

38 Khi Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh thì gặp lúc trong xứ có nạn đói. Đang khi các tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ mình: "Hãy bắc một nồi lớn lên và nấu canh cho các tiên tri ăn." 39 Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây nho dại, bèn hái những trái dưa dại ấy, bọc đầy một vạt áo, đem về cắt ra, bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì. 40 Đoạn họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh thì họ la lên: "Thưa người của Đức Chúa Trời, nồi canh nầy độc lắm!" Rồi họ không thể ăn canh ấy được. 41 Ê-li-sê bảo: "Hãy đem ít bột lại đây." Ông lấy bột bỏ vào nồi canh rồi nói: "Hãy múc ra cho mọi người ăn." Chất độc trong nồi biến mất và không còn nữa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn